Alma Mater Europaea-ECM отвара магистерска образовна програма «Науката за здравјето – Аутизам»

Alma Mater Europaea-ECM (Марибор) ја отвара првата и единствена во земјата магистерска образовна програма «Науката за здравјето – Аутизам». Програмата е поделена на две години студирање и е насочена кон подготовка на квалифициран кадар за работа со луѓе, кои што страдаат од аутизам.

Форматот на студирањето предвидува предавања, семинари, колективна и самостојна работа, интерактивни дискусии, анализи на видеа, анализи на ситуации, презентации. Практична обука за студентите не е предвидено.

Во образовниот процес ќе земат учество познати словенечки и странски специјалисти: доцент доктор Марта Мацедони Лукшич, професор доктор Јасмина Фреј Шкрињјар, професор доктор Себастијан Кристович, Сисел Берге Хелвершо (Норвешка), Елизабет Вигаард (Норвешка), професор доктор Миљана Селакович (Србија), професор доктор Владимир Трајковски (Северна Македонија) и други.

Регрутирањето на студентите започнува во септември 2019 година. За дополнителни информации обратете се кај менеджерите на 2ТМ.

Извор: almamater.si