Alma Mater Europaea-ECM otvara master program «Zdravstvene nauke – autizam»

Alma Mater Europaea-ECM (Maribor) otvara prvi i jedini u zemlji master program „Zdravstvene nauke – autizam“. Program je osmišljen za 2 godine studija i namenjen je osposobljavanju kvalifikovanog osoblja za rad sa autističnim osobama.

Program studija uključuje predavanja, seminare, kolektivni i samostalni rad, interaktivne rasprave, video analizu, analizu situacije i prezentacije. Praktično obrazovanje studenata nije uključeno.

Predavaće poznati slovenački i strani stručnjaci: doc. dr Marta Macedoni Lukšić, prof. dr Jasmina Frej Škrinjar, prof. dr Sebastian Kristovič, Sisel Berge Helveršo (Norveška), Elizabet Vigard (Norveška), prof. dr Miljana Selaković (Srbija), prof. dr Vladimir Trajkovski (Severna Makedonija) i drugi.

Upis studenata započeće u septembru 2019. godine. Za više informacija kontaktirajte menadžere 2TM.

Izvor: almamater.si