Alma Mater Europaea izobražuje strokovnjakov iz medicinske rehabilitacije

V 3 letih dodiplomskega študija Fizioterapije na Alma Mater študente izobražujejo v strokovne in vešče zdravstvene delavce na področju medicinske rehabilitacije. Poleg teoretičnih znanj jim omogočajo tudi veliko praktičnega izobraževanja, ki jih pripravi na kasnejše delo.

Diplomanti Fizioterapije se lahko zaposlijo:

  1. v zdravstvenih domovih in bolnišnicah,
  2. v domovih za ostarele,
  3. na zdravstvenih in vzgojno- izobraževalnih zavodih,
  4. v športnih društvih, klubih ter reprezentancah,
  5. na inštitutih, kot je Inštitut RS za rehabilitacijo, Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Inštitut za anesteziologijo ali Onkološki inštitut,
  6. v zdraviliščih,
  7. v vrtcih in šolah,
  8. v industriji, na visoki šoli za zdravstvo.

Vir: sl-si.facebook.com