Alma Mater Europaea obučava specijaliste za medicinsku rehabilitaciju

Alma Mater Europaea u okviru trogodišnjeg programa osnovnih studija fizioterapije obučava stručno osoblje iz područja medicinske rehabilitacije. Osim teoretskog znanja, studenti prolaze i praktičnu obuku, tokom koje se pripremaju za budući posao.

Diplomci sa studijskog programa rehabilitacije mogu da rade u sanatorijumu, bolnicama, staračkim domovima, medicinskim i obrazovno-vaspitnim centrima, sportskim društvima, klubovima, ekipama, institutima (Institut za rehabilitaciju, Institut za kliničku neurofiziologiju, Institut za anesteziologiju i Institut za onkologiju), kao i u industriji i obrazovnim ustanovama (vrtići, škole i visoke).

Izvor: sl-si.facebook.com