Alma Mater Europaea подготовува специјалисти од областа на социјалната герантологија

Секои три секунди во светот еден човек заболува од деменција. Деменцијата е хронично заболување на големиот мозок, ова заболување се карактеризира со нарушување на меморијата, размислувањето, ориентацјата, распознавањето, разбирањето, броењето и когнитивните способности, говорот. Согласно податоците на статистиката, на возраст над 65 години од деменција страда секој петти човек, а на возраст од повеќе од 80 години секој трети.  

На Alma Mater Europaea во рамките на студиската програма „Социјална герантологија“ големо внимание се посветува на здравјето на возрасните и болестите, кои што можат да влијаат на него. На Alma Mater Europaea се подготвуваат специјалисти кои што ќе можат да решат сложени проблеми, поврзани со грижата за луѓето, кои што страдаат од деменција, а исто така и нивното учество во општеството.

Извор: sl-si.facebook.com