Alma Mater Europaea priprema stručnjake iz oblasti arhivistike

Alma Mater Europaea – ECM (Maribor) priprema stručnjake iz oblasti arhivistike. Tokom studija studenti će steći početna i dodatna znanja o prikupljanju, računovodstvu i pohranjivanju arhivske i dokumentarne građe.

Završetkom studija diplomci  mogu raditi kao vođe arhiva firmi, ministarstava, opština, univerziteta, fakulteta, bolnica i drugih javnih i privatnih institucija; kao arhivisti u muzejima, galerijama, bibliotekama, arhivama, društvima, udruženjima, agencijama.

Detaljne informacije o programima studija koje undi  Alma Mater Europaea i druge obrazovne ustanove Slovenije pružiće vam 2TM stručnjaci.

Izvor: facebook.com