Alma Mater Europaea pruža master studije u području zdravstva

Master program „Zdravstvene nauke“ obučava kvalifikovane zdravstvene stručnjake. Obuka je inovativna, sa obaveznim predmetima u prvoj godini i izbornim predmetima iz industrije u prvoj i drugoj godini.

Na drugoj godini studenti master studija biraju jednu od pet oblasti: fizioterapiju, integrativne nauke o zdravlju, javno zdravstvo, medicinsko-sanitarna pomoć, kao i autizam (novi smer).

Izvor: facebook.com