Alma Mater Europaea usposablja arhiviste

Tekom študija Arhivistike študenti Alma Mater Europaea (Maribor) pridobijo začetna in dodatna znanja s področja popisovanja, poslovanja in upravljanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom.

Po diplomi pa se lahko zaposlijo kot:

  1. vodje arhivskih služb v večjih podjetjih,
  2. vodje arhivskih služb na ministrstvih, občinah, univerzah, fakultetah, bolnišnicah ter drugih večjih državnih in privatnih inštitucijah,
  3. arhivisti v muzejih, galerijah, knjižnicah in arhivih, društvih, skupnostih, agencijah.

Vir: facebook.com