Archiprix – razpis za najboljše magistrsko delo

Študente arhitekture na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo vabimo, da prijavijo odlična magistrska dela, ki so bila dokončana po 1. maju 2014, na razpis Archiprix International in Archiprix Central Europe.

Archiprix International je bienalni dogodek, na katerem so izbrani najboljši diplomski projekti na področjih arhitekture, urbanističnega načrtovanja in krajinske arhitekture na svetu.

Archiprix Central Europe je bienalni dogodek, na katerem so izbrani najboljši diplomski projekti na področjih arhitekture, urbanističnega načrtovanja in krajinske arhitekture v državah Srednje Evrope.

Za sodelovanje za nagrado Archiprix International bo izbrano eno diplomsko delo.

Za sodelovanje za nagrado Archiprix Central Europe bodo izbrana tri diplomska dela.

Oddaja prijav:

prijave vseh del, ki kandidirajo za Archiprix International in/ali Archiprix Central Europe, morajo biti oddane do 18. julija 2016 do 24.00 ure.

 

Vir: fg.um.si