Asistentica na Fakultetu turizma Sveučilišta u Mariboru posjetila IUT Perigueux, Sveučilište u Bordou

U sklopu programa razmjene Erasmus, asistentica na Fakultetu za turizam u Mariboru Vita Petek posjetila je IUT Perigueux, Sveučilište Bordeaux, Francuska.

Tijekom posjete održala je predavanje o Sloveniji, njezinom turizmu, prometnim vezama, ekonomiji razmjene, ekološki prihvatljivim i održivim turističkim proizvodima. Na manifestaciji Mini Planet, koju je institucija organizirala u okviru Međunarodne nedjelje, Vita Petek predstavila je Fakultet za turizam i Sveučilište u Mariboru, govorila o mogućnostima studija u okviru programa Erasmus i pozvala studente Sveučilišta u Borodu da dođu tamo putem razmjene.

Izvor: facebook.com