Asistentkinja na Fakultetu turizma Univerziteta u Mariboru posetila IUT Perigueux, Univerzitet u Bordou

U sklopu programa razmene Erasmus, asistentkinja na Fakultetu za turizam u Maribo ru Vita Petek posetila je IUT Perigueux, Univerzitet Bordeaux, Francuska.

Tokom posete održala je predavanje o Sloveniji, njenom turizmu, saobraćajnim vezama, ekonomiji razmene, ekološki prihvatljivim i održivim turističkim proizvodima. Na manifestaciji Mini Planet, koju je institucija organizirala u okviru Međunarodne nedelje, Vita Petek predstavila je Fakultet za turizam i Univerzitet u Mariboru, govorila o mogućnostima studija u okviru programa Erasmus i pozvala studente Univerziteta u Borodu da dođu tamo putem razmene.

Izvor: facebook.com