Avstrijci oživljajo dualni sistem izobraževanja v Sloveniji

Avstrijska podjetja pogrešajo v Sloveniji kvalificirano delovno silo. Avstrijska podjetja pričakujejo od slovenske vlade zmanjšanje davčnih obremenitev in večjo fleksibilnost trga dela, sama pa so pripravljena vložiti 1,4 milijonov evrov v dualni sistem poklicnega izobraževanja za zagotavljanje ustreznega kadra, saj v Sloveniji kronično primanjkuje kvalificirane delovne sile. Večinoma manjkajo delavci s srednješolsko izobrazbo, četrtina podjetij pa se sooča s primanjkljajem delavcev z visokošolsko stopnjo izobrazbe.

Avstrijska podjetja so s približno 3,5 milijardami evrov največji tuji investitor v Sloveniji, njihove naložbe predstavljajo 25,6 odstotka vseh neposrednih tujih naložb v Sloveniji. Avstrijska podjetja so aktivna v skoraj vseh gospodarskih sektorjih, še najmanj na področju turizma, in sodijo večinoma med vodilne na slovenskem trgu. V Sloveniji je trenutno več kot 1000 podružnic z večinskim avstrijskim kapitalom, ki zaposluje približno 20 tisoč ljudi.

Avstrijski model – od vajenca do direktorja – ponuja dodatne možnosti za dijake višjih strokovnih šol. Recimo dijaki Šolskega centra Ptuj bodo imeli možnost večino časa svojega praktičnega usposabljanja preživeti v podjetju, pri avstrijskem proizvajalcu žerjavov Palfinger v Mariboru.

Več kot 90 odstotkov avstrijskih podjetnikov meni, da bo Slovenija tudi letos privlačno investicijsko okolje, 60 odstotkov jih meni, da se je gospodarsko stanje v preteklem letu izboljšalo. Razveseljujoče pa je tudi, da več kot polovica vprašanih podjetij napoveduje, da se jim bodo v naslednjem letu povečali prihodki in število naročil. Te podatke je izpostavil Peter Hasslacher, direktor Advantage Austria, ki je uradno predstavništvo avstrijskega gospodarstva v Sloveniji.

Vir: vecer.com