Univerzitetni študijski program prve stopnje Fizika in astrofizika

V univerze Novi Gorici posebno skrb posvečamo rednim prenovam naših študijskih programov. Kot majhna ustanova imamo namreč to prednost, da se lažje in hitreje prilagodimo potrebam trga dela in drugim značilnostim spreminjajoče se družbe, v kateri živimo. Interesi mladih, tvojih vrstnikov in vrstnic, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijskih tehnologij so v letu 2015 narekovali spremembe študijskih vsebin, ki jih ponujamo.

Prenovljen študijski program Fizika, odslej z astrofiziko

Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo od akademskega leta 2016/2017 dalje izvajala prenovljen študijski program Fizika, tj. univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika «kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. V času študija prve stopnje bodo študenti dobili bogato teoretično in eksperimentalno znanje ter začetne izkušnje z znanstveno-raziskovalnim delom. Prvostopenjski študij je nadgrajen z magistrskim študijskim programom druge stopnje »Fizika in astrofizika«, ki v okviru modulov Astrofizika in Fizika trdne snovi ponuja specializirane vsebine iz dveh izjemno aktualnih področij sodobne fizike.