Beginning of a new academic year

Денес е првиот ден од новата академска година. Според податоците од Републичкиот завод за статистика минатата година на терцијално образование се имаат запишано 75.991 студенти, од кои 59.133 редовни студенти. Во јавните образовни установи во 2018/2019 академска година се запишале 63.813 студенти, а во приватните 12.178. Од сите студенти 5.450 биле странски државјани, од кои 3.115 се студентки.

Photo: Unsplash/Nikhita S

На сите, кои што денес влегуваат во студентските клупи тимот на 2ТМ им посакува голема мотивација, упорност, знаење, како и исполнет студентски живот. Со среќа, студенти!

Извор: SURS