Međunarodni obrazovni sajam “Moja karijera, moj izbor” će se odvijati 19. in 20. aprila 2019. u Domu vojske u Nišu, Srbija. Na sajmu, koji se ove godine organizira 12. godinu zaredom, će se predstaviti više od 40 viših škola, državnih i privatnih fakulteta iz Niša, Srbije i iz inostranstva, koji predstavljaju ponudu najsavremenijeg oblika obrazovanja.

Photo: Designed by © 2TM d.o.o.

Ove godine će se prvi put predstaviti i „2TM“, s ciljem da predstavi svoj rad, način studija u Sloveniji i prednosti dobivanja međunarodno priznate diplome s evropskim kvalitetom. Sa sudelovanjem na ovom sajmu će se „2TM“ približiti svim zainteresovanim budućim studentima i njihovim roditeljima iz južnog dela Srbije, koji će imati priliku lično, u komunikaciji s predstavnicima 2TM, dobiti korisne informacije o besplatnom studiju u Sloveniji. Na sajmu „Moja karijera, moj izbor“ u Nišu će sudelovati i neformalne agencije i škole, koje se bave obrazovanjem u oblasti stranih jezika, računarstva, socijalnih veština, marketinga, odnosa s javnošću, menadžmenta, računovodstva i drugih oblasti. Istovremeno će se odvijati i besplatne kreativne radionice, obuke, okrugli stolovi na mnogobrojne teme i promocije knjiga. Organizatori sajma u Nišu prognoziraju da će ovogodišnji izlagači budućim studentima da ponude kvalitetne programe za visoko školstvo u Srbiji i inostranstvu. „2TM“ poziva sve zainteresovane srednjoškolce zadnjih godina, njihove roditelje i diplomce na fakultetima da dođu na naš štand u Nišu, gde će dobiti korisne informacije o studiju u Sloveniji.

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х