Međunarodni obrazovni sajam „Moja karijera, moj izbor“ će se odvijati 19. in 20. aprila 2019. u Domu vojske u Nišu, Srbija. Na sajmu, koji se ove godine organizira 12. godinu zaredom, će se predstaviti više od 40 viših škola, državnih i privatnih fakulteta iz Niša, Srbije i iz inostranstva, koji predstavljaju ponudu najsavremenijeg oblika obrazovanja.

Photo: Designed by © 2TM d.o.o.

Ove godine će se prvi put predstaviti i „2TM“, s ciljem da predstavi svoj rad, način studija u Sloveniji i prednosti dobivanja međunarodno priznate diplome s evropskim kvalitetom. Sa sudelovanjem na ovom sajmu će se „2TM“ približiti svim zainteresovanim budućim studentima i njihovim roditeljima iz južnog dela Srbije, koji će imati priliku lično, u komunikaciji s predstavnicima 2TM, dobiti korisne informacije o besplatnom studiju u Sloveniji. Na sajmu „Moja karijera, moj izbor“ u Nišu će sudelovati i neformalne agencije i škole, koje se bave obrazovanjem u oblasti stranih jezika, računarstva, socijalnih veština, marketinga, odnosa s javnošću, menadžmenta, računovodstva i drugih oblasti. Istovremeno će se odvijati i besplatne kreativne radionice, obuke, okrugli stolovi na mnogobrojne teme i promocije knjiga. Organizatori sajma u Nišu prognoziraju da će ovogodišnji izlagači budućim studentima da ponude kvalitetne programe za visoko školstvo u Srbiji i inostranstvu. „2TM“ poziva sve zainteresovane srednjoškolce zadnjih godina, njihove roditelje i diplomce na fakultetima da dođu na naš štand u Nišu, gde će dobiti korisne informacije o studiju u Sloveniji.

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x