Доколку на студентите не им успее да ги исполнат своите студиски обврски како резултат на последиците на кризата, нивниот статус ќе се префрли на следната студиска година – министерката за образование, наука и спорт д-р. Симона Кустец

На онлајн прес-конференцата што се одржа во недела вечер, 29 март 2020, министерката за образование, наука и спорт д-р. Симона Кустец меѓу другото дискутираше и за организацијата на студискиот процес во системот на високото и вишото образование.

Photo: pixabay/Tentes

Таа истакна дека студентскиот статусот на високо и више образовните заводи на студентите на кои не им успеало да ги исполнат сите студиски обврски, ќе им се пренесе во следната студиска година.

Мерките ги уредуваат и потешкотиите на студентите од последните години на студирање кои можеби нема да можат да го изведат практичниот дел на образованието. Министерката објасни дека тоа ќе им се смета за завршено доколку имаат позитивни оцени за стручните модули од последната година на студирање.

Првиот пријавен рок за упис на вишите школи е продолжен до 9 април 2020, а за високошколските и универзитетските програми е продолжен на неодредено време. Истражувачките активности, изведувањето на истражувачките и инфраструктурните програми кои истекуваат на 31 декември 2020, ќе се продолжат за една година, а овогодишниот опсег на финансирање ќе остане непроменет.

Извор: vecer.com

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х