Da traže diplomu u drugoj zemlji, budući studenti imaju niz motiva. Obrazovanje u inostranstvu daje mogućnost budućim stručnjacima da steknu jako dobro znanje i veliko iskustvo u praksi; obezbeđuje uslove za razvoj lingvističkih kompetencija zahvvaljujući svakodnevnoj komunikaciji u stranoj sredini; daje im šansu upoznavanja jedne nove stvarnosti, otkrića različitih zemalja i širenja granica svog poimanja sveta.  Važan je i faktor ličnog razvoja: uvežbavanje fleksibilnosti mišljenja, sposobnosti orijentacije u različitim životnim situacijama i adaptacije na nepoznate uslove.

Photo: Designed by @creativeart

Sjajne mogućnosti za realizaciju svega navedenog pruža program EU za studentske razmene ERASMUS+ (Erazmus Plus). Službeno je započeo prije više od 30 godina, a do danas je u njemu učestvovalo 10 miliona studenata iz celog sveta.

Suština ERASMUS+ je u tome što student može da prođe stručnu obuku na istom fakultetu univerziteta u inostranstvu. Osnovni ciljevi programa ERASMUS+: kvalitetnije obrazovanje, razvoj mobilnosti i kulturnih veza studenata iz Evropske Unije i susednih zemalja. Vreme provedeno u inostranstvu, uračunava se studentu na domaćem univerzitetu.

Interesantne činjenice o razmenama studenata:

 1. u Evropi oko 20% studenata ima iskustvo studiranja ili stažiranja u inostranstvu;
 2. više od 60% učesnika programa su devojke;
 3. najveći broj studenata na razmeni su u okviru programa poput humanističkih i društvenih nauka, žurnalistike, prava i poslovne administracije.

Šta je neophodno za učešće u programu?

Uslovi učešća u programu ERASMUS+ su sledeći:

 1. Univerzitet, na koji želite da idete, mora da ima ugovor sa vašim domaćim univerzitetom o učešću na razmenama;
 2. Morate biti barem na drugoj godini osnovnih studija (ako želite deo ili celu drugu godinu provesti u inostranstvu, morate se prijaviti već na prvoj godini);
 3. Morate imati prosečnu ocenu višu od nivoa koji je odredio univerzitet;
 4. Morate imati znanje engleskog ili jezika zemlje u koju idete na nivou B1/В2 (prema sistemu Zajedničkog evropskog okvira za jezike ).

Izvor kandidata se sprovodi na nivou konkursa. Za učešće je neophodno u određenom roku popuniti elektronsku prijavu prema pravilima domaćeg univerziteta i priložiti dva dokumenta:

 1. Potvrdu o akademskom uspehu (računa se prosečna ocena za ispite na datoj ili prethodnoj godini)
 2. motivaciono pismo ( 1-2 stranice). Ovde treba naglasiti tri važne stvari: iskustvo na studijama i praksi u vašoj struci; prednosti koje ćete imati učešćem u programu lično vi i/ili država u kojoj ćete kasnije raditi, te šta će univerzitet koji vas prima dobiti od vas (znanje, iskustvo, inovacije) .

Domaći univerzitet može samostalno da bira kandidate za učešće na programu Erazmus Plus. Pri tom je  u obavezi da sprovede jasnu, otvorenu i pravednu konkursnu proceduru. Svi studenti dobijaju dokumente sa rezultatima izbora i mogu da izraze žalbu u slučaju nesaglasnosti sa odlukom univerziteta.

Pobednici konkursa pred odlaskom sklapaju ugovor o učenju (Learning Agreement) sa domaćim univerzitetom. Na njemu su navedeni svi predmeti i norme, koje će student slušati i ispuniti na razmeni. Analogne discipline, po uslovu uspešnog polaganja u inostranstvu, biće unesene studentu u indeks po povratku na domaći univerzitet.

Trajanje programa je od 3 do 12 meseci na jendom nivou studija (tj. maks. 12 meseci na osnovnim, 12 meseci na masteru i 12 meseci na doktorskim studijama).

Studiranje u inostranstvu moguće je i nakon dobijanja diplome. Bitna su dva uslova:

 1. Od završetka studija ne sme da prođe više od 12 meseci;
 2. Registracija za učešće i izbor studenta moraju da se odviju još u toku studija.

Konkurs za učešće na programu ERASMUS+ na univerzitetima kreće u januaru. Predaja prijava traje od kraja februara do početka  marta.

Redovni studenti koji učestvuju na razmeni, mogu računati na stipendiju, čiji mesečni iznos varira od zavisnosti od univerziteta i te zemlje, u koju student ide na razmenu. Tako je minimalna suma u 2018/19 bila 370 evra u zemljama sa niskim troškovima života i 520 evra u onima sa visokim. Treba napomenuti da boravak na stranom univerzitetu u okviru programa ERASMUS+ ne traži od studenta dodatne troškove vezane za plaćanje studija.

Geografija programa ERASMUS+

U programu ERASMUS+ učestvuju sve zemlje EU, kao i Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska. Pristup univerzitetima u ovim zemljama omogućen je studentima i nastavnom osoblju iz celog sveta. Od 2015/2016 u programu razmene može se učestvovati i van datih zemalja, ako je univerzitet aplicirao za dobijanje sredstava za učešće svog studenta u Erasmus+ programu van Evrope .

U programu razmene Erasmus+ učestvuje većina visokih i stručnih obrazovnih instituciaj u Sloveniji. Izbor programa je širok: ekonomija, pravo, društvene nauke, inženjerstvo, građevina, visoke tehnologije, medicina, veterinarstvo, žurnalizam, arhitektura, humanističke i prirodnjačke discipline. Na taj način, studirajući u Sloveniji na kvalitetnom univerzitetu, student istovremeno ima mogućnost da učestvuje u programu  ERASMUS+, otkrivajući ne samo izabranu evropsku zemlju, nego i široko međunarodno prostranstvo .

Suvišno je napominjati da je potvrda o učešću u ERASMUS+ svetla tačka u biografiji mladog stručnjaka za evropske poslodavce. Iza kratke stavke „Učesnik programa ERASMUS+“ jasno je da je kandidat inicijativna, uporna i posvećena osoba širokih shvatanja, koja ume pravilno da određuje prioritete i donosi odluke.

Zvanično, program prestaje sa radom 2020. godine. Ipak, nema sumnje da će ERASMUS+ i dalje nastaviti sa delovanjem. Već sada se u Evropskom parlamentu zalažu za dupliranje budžeta za programe međuuniverzitetske razmene studenata i osoblja, što znači da će trajati i dalje!

Olga Šumakova

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!


KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se na kurs:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x