Slovenački Univerzitet u Mariboru ubraja se među vodeće univerzitete Centralne Evrope. Široku popularnost u inostranstvu stekao je njegov fakultet FGPA (Građevinarstva, saobraćajnog inženjeringa i arhitekture), koji privlači studente iz raznih zemalja. Veliku popularnost među mladima ima program „Arhitektura“. Obrazovanje arhitekata se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom po sistemu 3+2. Diplomirani bečelori imaju pravo da nastave studije na masteru.

Photo: Designed by Pexels

Osobenosti master programa „Arhitektura“

Na master studije na fakultetu FGPA se može upisati po završetku bečelor programa „Arhitektura“ na bilo kom univerzitetu. Nastava se odvija na engleskom jeziku, nivo jezika ne sme biti niži od В2.

Master program „Arhitektura“ traje dve godine. Brucoši u 1. i 2. semestru slušaju po 5 obaveznih predmeta. Na drugoj godini studenti mogu da izaberu modul „Održiva gradnja“ ili „Održivi grad“. I u jednom i u drugom slučaju u 3. semestru izučavaju 3 obavezna predmeta. Ostale nastavne discipline studenti 2. godine izučavaju po izboru. Za opciono slušanje ponuđeno je 14 predmeta. Svaki student ima mogućnost da sačini sebi individualni plan studija u skladu sa svojim interesovanjima i sklonostima. Za specijalizovano studiranje se mogu izabrati arhitektura javnih zgrada, urbanističko planiranje, teritorijalno planiranje, zaštita životne sredine i neki drugi smerovi.

Završni semestar studija predviđa obavljanje naučno-privredne prakse i pripremu master rada — odnosno završnog rada. Fakultet FGPA sarađuje sa arhitektonskim biroima i građevinskim preduzećima Maribora, u kojima studenti obavljaju praksu i prikupljaju materijal za pisanje master rada. Nakon odbrane završnog kvalifikacionog rada student dobija diplomu mastera rhitekture evropskog obrasca.

Prednosti studiranja na programu „Arhitektura“

Univerzitet u Mariboru privlači mlade iz raznih zemalja dostupnom cenom studija: studije na master programu „Arhitektura“ u akademskoj 2018/2019 godini koštaju svega 1750 evra godišnje. Radi poređenja, studije na sličnim programima na univerzitetima u susednoj Italiji i Hrvatskoj koštaju od 2600 do 3300 evra godišnje. Programu „Arhitektura“ pridodaje privlačnost spoj dostupne cene studija i visokog kvaliteta nastave. Na fakultetu FGPA funkcionišu katedra za arhitekturu i katedra za prostorno planiranje, na kojima je zaposleno ukupno 14 predavača, od čega 4 doktora i 3 profesora. Među predavačima na programu „Arhitektura“ su i stručnjaci koji rade u struci i održavaju profesionalne veze sa vodećim arhitekturnim školama Evrope.

Visoki međunarodni autoritet Mariborskog univerziteta omogućava pozivanje predavača sa vodećih univerziteta Evrope za predavanje određenih disciplina. Tako trenutno sa fakultetom FGPA stalno sarađuje 20 stranih stručnjaka sa evropskim imenom. Ovakva se saradnja pozitivno odražava na kvalitet obuke studenata, koji dobijaju dodatne mogućnosti za usavršavanje svog profesionalnog nivoa.

Komfornim i plodotvornim studijama doprinosi savremena nastavno-materijalna baza. Fakultet FGPA se nalazi u jednom od najlepših istorijskih zdanja Maribora. Tokom 2016. godine on je bio kompletno renoviran: renovirane su slušaonice, kabineti za praktičnu nastavu, laboratorije, informatički kabineti, nastavna radionica, kao i izložbeni prostor koji pripada fakultetu.

Studenti fakulteta FGPA mogu da odlaze na studije u inostranstvo u okviru međunarodnog programa studentske razmene Erasmus+. Univerzitet u Mariboru ima bilateralne sporazume sa mnogim univerzitetima, pa je stoga izbor zemalja za studiranje veoma širok. Trajanje studija u okviru programa razmene iznosi od 3 do 12 meseci.

Maribor je drugi po veličini grad u Sloveniji sa oko 95 hiljada stanovnika. Maribor privlači strance udobnošću i bezbednošću života. Strani studenti Univerziteta u Mariboru, kao i drugih drugih slovenačkih univerziteta, dobijaju dozvolu za privremeni boravak sa mogućnošću zaposlenja. Pomoć u traženju posla pruža studentska agencija. Studentski život je ispunjen šarolikim kulturno-zabavnim i sportskim manifestacijama. Osim toga, studenti Univerziteta u Mariboru aktivno putuju preko vikenda. Najčešće odlaze u Austriju, jer se Maribor nalazi na svega 16 km od slovenačko-austrijske granice.

Karijerne mogućnosti mastera arhitekture

Diplomci master programa „Arhitektura“ Univerziteta u Mariboru imaju znanja  i kompetencije koje odgovaraju savremenim zahtevima međunarodnog tržišta rada. Strani mladi stručnjaci mogu da nađu prestižan i dobro plaćen posao u Sloveniji, nekoj drugoj evropskoj zemlji ili u svojo domovini. Oni se najčešće zapošljavaju u arhitektonskim biroima, projektnim organizacijama, organima državne i opštinske vlasti.

Diplomirani stručnjak po okončanju studija na programu „Arhitektura“ može da radi kao arhitekta zgrada, arhitekta za urbano planiranje, pejzažni arhitekta, glavni projektant, dizajner enterijera. Diplomci ovog programa koji imaju sklonosti za pedagoški rad zapošljavaju se u obrazovnim ustanovama za strukovno obrazovanje. Napomenimo da se sada na fakultetu FGPA razvija doktorski program „Arhitektura“. Nakon njegovog uvođenja najbolji svršeni masteri će moći da se upišu na doktorske studije.

Izbor varijante koja vam najviše odgovara je na vama. U svakom slučaju, nakon što steknete obrazovanje na programu „Arhitektura“ sigurno nećete žaliti zbog utrošenog vremena. Uzgred budi rečeno, upis na ovaj program još nije završen i vi možete postati student FGPA Univerziteta u Mariboru već ove godine – treba samo da poželite!

Aleksandar Lisov

Besplatne konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!


KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x