Informacija koju obavezno moraju znati svi studenti u Sloveniji

Ako čitate ovaj tekst, verovatno vas zanima obrazovanje u Sloveniji, planirate u budućnosti da se upišete na slovenački fakultet, ili ste roditelj budućeg studenta. Moguće i da ste već upisali slovenački fakultet i ponosno se možete nazvoti bruc (brucoš), to jest student prve godine.

Photo by Vadim Fomenok on Unsplash

Posebno za vas smo, prema podacima iz pouzdanih izvora, sakupili najvažnije informacije o pravima i obavezama studenata, a takođe i o osobinama studentskog života u Sloveniji. U ovom članku čemo govoriti o tome kako je sazdan studentski svet, kako funkcioniše i ka čemu se posebno ozbiljno odnositi.

Šta podrazumeva studentski status?

Prema pravnoj definiciji, student je lice koje je  prema ustanovljenom poredku upisano u instituciju za visoko obrazovanje radi studija. Na taj način, kada se budući student upisuje na program osnovnih ili master studija na fakultetu, ali i visoku školu, on dobija status studenta.

Kao dokument koji potvrđuje dati status studentu se daje studentska kartica, a do njenog izdavanja može da se u dekanatu preuzme potvrda o upisu, koju može upotrebljavati uz pasoš.

Dobivši status studenta, student može da:

 1. koristi zdravstveno osiguranje;
 2. dobija popust na prehranu;
 3. koristi popust za javni prevoz;
 4. dobija stipendiju;
 5. zvanično se zaposli privremeno preko studentskog servisa;
 6. živi u studentskom domu, ako zvanično nije nigde zaposlen i nije registrovan u Zavodu za zapošljavanje.

Status studenta počinje od 1. oktobra tekuće do 30. septembra naredne godine i produžuje se pri svakom uspešnom prelazu u narednu godinu, sve do završetka školovanja.

Studije i ispiti

Sve obaveze studenta se mogu svesti na dve glavne: student mora da uči, koristeći za to sve mogućnosti, i da uspešno ispunjava akademske dužnosti. Osim toga, student postaje lice univerziteta, zato mora da bude spreman da ga predstavlja, zajedno sa fakultetom i brani njegovu čast na konferencijama, konkursima i forumima.

Svi studenti moraju da prisustvuju predavanjima i seminarima, da obavljaju praksu, ispunjavaju domaće zadatke, ali i da se samostalno obrazuju. Predavači na razne načine proveravaju znanje, a metode provere zavise od studijskog programa: studenti rade testove, učestvuju na seminarima, ispunjavaju istraživačke zadatke, ali osnovne metode provere su ispiti i kolokvijumi. 

Kolokvijum podrazumeva da se sva znanja koja je student stekao tokom semestra dele i proveravaju u nekoliko etapa. Ako je student položio prvi kolokvijum, profesor ga pušta na naredni.

Na svaki ispit je moguće izlaziti određeni broj puta u zavisnosti od pravila univerziteta. Pri tome su prva tri puta besplatni, a ostali se plaćaju. Ako student obnavlja godinu, odbrojavanje izlazaka na ispit počinje ispočetka, a ako se vratio sa akademskog odsustva, ono se nastavlja.

Na slovenačkim univerzitetima postoje tri ispitna roka:

 1. zimski – januarsko-februarski;
 2. letnji – junsko-julski.
 3. jesenji –  za rešavanje akademskih obaveza, ako ih je ostalo.

Da bi studentu bio odobren izlazak na ispit, on mora da se prijavi na njega preko portala eVŠH 3-8 dana do samog izlaska. Prijava znači da će student prisustvovati ispitu: ako se ne odjavi u naredna 2-3 dana i ne pojavi se,  podrazumeva se da je pao ispit, a studenta mogu da ne puste na sledeći ispitni rok. Na kolokvijum iz jednog predmeta se prijavljuje samo jedan put, a ponekad prijava nije ni potrebna, jer profesor dogovara kolokvijum zajedno sa studentima.

Ako se student ne slaže s rezultatom ispita, može da uloži žalbu. Rokovi i uslovi za žalbu nisu isti za sve univerzitete.

Svaki student može da popravi ocenu za ispit: za to mora da popuni poseban formular i da se pripremi za ponovni izlazak na ispit u nekom od narednih rokova. U dekanatu se mora ranije proveriti, koji od rezultata ispita će se računati, onaj najbolji ili poslednji.

Tokom perioda spremanja i polaganja ispita, student dobija ocene i bodove prema tzv. ECTS sistemu. Određeni broj bodova mu omogućava da pređe u narednu godinu i nastavi školovanje.

Završava studije odbranom diplomskog rada, iako postoje neki programi osnovnih studija koji imaju samo polaganje završnog ispita.

Produženje roka studiranja

Student ima pravo da produži rok studiranja za jednu godinu, ali za to mora postojati određeni razlog. Univerziteti rešavaju tu problematiku na različite načine, ali obično se kao osnov za produženje studiranja uzima bolest ili aktivno učestvovanje na studentskim manifestacijama, koji su uticali na akademski uspeh. Osim toga, na Univerzitetu u Ljubljani možete uzeti dodatnu godinu studiranja, ako je to neophodno zbog porodičnih okolnosti, ili složene životne situacije, a takođe i ako student ima status lica sa posebnim potrebama. Univerzitet u Mariboru među osnove za produženje roka studiranja navodi i služenje vojnog roka i obrazovanje u inostranstvu.

Studentkinje sa detetom mogu da produže studentski status na jednu godinu za svako novorođeno dete i da dobijaju materinski dodatak.

Student ima pravo na dodatnu godinu za pisanje diplomskog rada a da pritom ne gubi status studenta.

Kako preći u drugu struku

Ako je student tokom studija shvatio da je izabrao smer koji mu ne odgovara u potpunosti ili ne može sakupiti dovoljno bodova i očistiti rok, jednom u toku studija ima pravo da pređe na drugi studijski program.

Ako se profil studija ne menja kardinalno i student prelazi na program koji je sličan prethodnom (npr. sa ekonomije na finansije), ima velike šanse da nastavi školovanje bez gubljenja godine. Moguće da će morati polagati jedan ili dva diferencijalna ispita dodatno u toku godine, ali rezultati u ostalim disciplinama, srodnima sa prethodnim studijama, biće uračunati.

Ako se novi profil u potpunosti razlikuje (npr. prelazak sa studija informacionih tehnologija na lingvističke), mora da pohađa sve ispočetka.

Akademsko odsustvo

Akademsko odsustvo (zamrzavanje studija) omogućava studentu da privremeno prekine studije i kasnije da ih nastavi.Na zamrzavanje studija student ima pravo samo jednom tokom studiranja. Pri tom već neće biti moguće koristit pravo na dodatnu godinu za završne ispite i pisanje diplomskog rada. Tokom zamrzavanja studija student gubi sva prava vezana za studnetski status, a oni će biti obnovljeni automatski onda kad student ponovo krene sa studiranjem.

Ako akademsko odsustvo traje dve godine i duže, a struktura studijskog programa se za to vreme promenila, neophodno je pisati molbu o nastavku studiranja po svom programu. Ako student ima preostale ispite, nakon vraćanja sa odsustva polaganje ovih ispita će se plaćati.

Kako ne izgubiti status studenta

Ako student ignoriše svoje studentske obaveze, narušava pravila univerziteta ili prepisuje na ispitima, u najboljem slučaju dobiće upozorenje ili ukor, a u najgorem biće izbačen sa univerziteta.

Student gubi status studenta ako:

 1. je prestao da pohađa nastavu i nema neophodan broj bodova da pređe u naredni semestar;
 2. ako je izbačen sa univerziteta;
 3. nije uspeo da položi ispite i napiše diplomski rad tokom dodatne (apsolventske)godine.

Tim kompanije 2TM želi studentima da izgube svoj status samo iz jednog razloga – zbog uspešnog završetka školovanja. Obratite nam se za sve nedoumice, vezane za upis i studiranje na fakultetima Slovenije!

Adaptirala: Anastasija Pimenova

Izvori: podaci Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta republike Slovenije; Zakon o visokom obrazovanju; Statut Univerziteta u Ljubljani, Statut Univerziteta u Mariboru; Pravilnik za proveru i ocenjivanje znanja na Univerzitetu u Mariboru; Pravilnik za proveru i ocenjivanje znanja na Primorskom univerzitetu.

Besplatne konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х