Interdisciplinarne studije sa modernim pedagoškim pristupom: intervju sa dr Matejem Avbljem, rektorom Novog univerziteta i profesorom evropskog prava

Novi univerzitet čine tri fakulteta – Evropski fakultet prava, Fakultet državnih i evropskih studija i Fakultet slovenačkih i međunarodnih studija te nekoliko pridruženih članica. Uz sedište u Novoj Gorici, ima svoje univerzitetske studijske centre u Kranju, Mariboru i centru Ljubljane. Takođe sprovodi studijske programe u saradnji sa univerzitetima na Kosovu, u Hrvatskoj, SAD-u i Izraelu.

Photo: dr Matej Avbelj, rektor Novog univerziteta i profesor evropskog prava

– Koje su karakteristike Novog univerziteta?

– Novi univerzitet je mlada, fleksibilna, proaktivna obrazovna i istraživačka ustanova koja odgovara izazovima modernog vremena. Fokus joj je na razumevanju nacionalnih tema u evropskom i međunarodnom kontekstu.

To je univerzitet sa fokusom na pravne, administrativne, društvene i humanističke nauke, koje su izrazito interdisciplinarne i direktno se bave izazovima modernog vremena. U okviru pridruženih članica studenti se takođe upoznaju sa zdravstvom, fizioterapijom, građevinom, ekonomijom.

Na Novom univerzitetu teorija je snažno ugrađena u praksu, a praksa se temeljno proučava kroz teoriju. To pruža naš izvanredni akademski sastav.

Novi univerzitet je sveslovenački univerzitet, jer deluje na četiri lokacije: Nova Gorica, Kranj, Maribor i, naravno, Ljubljana, u srcu glavnog grada.

– Šta je to u čemu se ističe Novi univerzitet?

– Pre svega, njegov akademski kadar. Novi univerzitet ima izuzetnu kombinaciju iskustva i mladalačkog entuzijazma. Od osnivača države , predsednika Ustavnog suda do međunarodno poznatih i vrlo energičnih mladih profesora i istraživača.

Drugo je naš odnos prema studentima: Novi univerzitet neguje pristup fokusiranja na studente. Želimo pomoći studentima da što bolje iskoriste svoj potencijal i talente.

U tu svrhu želim istaknuti i naš pedagoški pristup koji sledi savremene trendove: učimo prema omiljenoj sokratskoj metodi, u učionici se vodi dijalog između studenta i profesora, koriste se nove nastavne tehnologije od kojih bih želeo istaknuti naš onlajn oblik studija na e-univerzitetu.

I poslednje, ali ne i najmanje bitno – takođe iz perspektive studentskog života – naša je lokacija prvoklasna, upravo u srcu glavnog grada Republike Slovenije.

– Kakva je vaša strategija za privlačenje stranih studenata?

– Strani studenti već studiraju na NU putem razmene Erasmus, bilateralnih međunacionalnih sporazuma i univerzitetskih franšiza.

Želeli bismo privući studente prvenstveno kvalitetom naših studijskih programa; uz već spomenuto izvrsno akademsko osoblje; zanimljiva istraživanja i javni intelektualni događaji, kao i veliki broj mogućnosti za kvalitetan studentski život u Ljubljani i drugim gradovima u kojima delujemo.

– Koje su vizije, ambicije i ciljevi za razvoj Novog univerziteta?

– Novi univerzitet se razvija u pedagoško, istraživačko i javno intelektualno središte na akademskim područjima koje obrađuje i biće usko integrisan u evropski i globalni prostor.

U narednim godinama ojačaćemo stabilnost našeg rada, sa novim saradnicima i istraživačkim projektima, dodatno ćemo povećati kvalitet univerziteta i čvrsto se usidriti u međunarodnom prostoru.

Zato želimo privući još više stranih studenata koji bi sa svojim slovenačkim kolegama upoznali ovaj lepi deo srednje Evrope, stekli nova poznanstva, izrodili nove ideje i tako izgradili bolje sutra.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x