Интердисциплинарни студии со модерен педагошки пристап: интервју со доктор Матеј Авбељ, ректор на Новиот универзитет и професор по европско право

Новиот универзитет го сочинуваат три факултети – Европскиот правен факултет, Факултетот за државни и европски студии и Факултетот за словенечки и меѓународни студии, како и некои придружни членки. Покрај седиштето во Нова Горица има и свои универзитетски студиски центри во Крањ, Марибор и во Љубљана. Исто така спроведува и програми во соработка со универзитетите на Косово, Република Хрватска, Соединетите Американски Држави и Израел.

Photo: доктор Матеј Авбељ, ректор на Новиот универзитет и професор по европско право

– Кои карактеристики ги поседува Новиот универзитет?

– Новиот универзитет е млада, флексибилна, проактивна образовна и истражувачка установа, којашто им одговара на предизвиците на модерното време. Фокусот е ставен на разбирање на националните теми во европски и меѓународен контекст.

Тоа е универзитет со фокус на правни, административни, општествени и хуманистички науки, кои се интердисциплинарни и директно се занимаваат со предизвиците на модерното време. Во рамките на придружните членки студентите исто така се запознаваат со здравството, физикалната терапија, градежништвото, економијата.

На новиот универзитет теоријата е цврсто вградена во практиката, а практиката темелно се проучува преку теоријата. Сето тоа го овозможува нашиот прекрасен академски состав.

Новиот универзитет е сесловенечки универзитет, бидејќи делува на четири локации: Нова Горица, Крањ, Марибор и секако Љубљана, во срцето на престолнината на Словенија.

– Што е тоа по што се истакнува Новиот универзитет?

– Пред се по неговиот академски кадар. Новиот универзитет има исклучителна комбинација на искуство и младешки ентузијазам. Од основачот на државата, претседателот на Уставниот суд, до меѓународно признаени и многу енергични млади професори и истражувачи.

Друга работа е нашиот однос кон студентите. Новиот универзитет негува пристап фокусиран на студентите. Сакаме да им помогнеме што подобро да го искористат својот потенцијал и талент.

Во таа смисла сакам да го истакнам нашиот педагошки пристап, кој ги следи современите трендови: учиме според омилениот сократски метод, во предавалните се води дијалог помеѓу студентите и професорите, се користат новите наставни технологии од кои би сакал да го истакнам нашиот онлајн облик на студирање на е-универзитетот.

И последно, но не помалку важно исто така од перспектива на студентскиот живот, нашата локација е одлична, токму во центарот на престолнината на Словенија.

– Каква е вашата стратегија за привлекување на странски студенти?

– Странски студенти веќе студираат на Новиот универзитет преку програмата за размена Erasmus, преку билатералните меѓународни спогодби и универзитетски франшизи.

Би сакале да ги привлечеме студентите првенствено со квалитетот на нашите наставни програми, покрај веќе споменатото и со исклучителниот академски персонал, интересните истражувања и јавни интелектуални настани, како и многу можности за квалитетен студиски живот во Љубљана и во другите градови во коишто делуваме.

– Кои се визиите, амбициите и целите за развој на Новиот универзитет?

– Новиот универзитет се развива во педагошка, истражувачка и јавна интелектуална средина на академските подрачја што ги обработува и ќе биде тесно интегриран во европскиот и глобалниот простор.

Во наредните години ќе ја зајакнеме стабилноста на нашата работа, со нови соработници и истражувачки проекти, дополнително ќе го зголемиме квалитетот на универзитетот и цврсто ќе се закотвиме во меѓународниот простор.

Затоа сакаме да привлечеме повеќе странски студенти, коишто со своите словенечки колеги би го запознале овој убав дел од средна Европа, би се стекнале со нови познанства, би се појавиле нови идеи и на тој начин би се изградило подобро утре.

Новинарка: Шпела Зупан Штампохар

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х