Prednosti moderne digitalizacije usled širenja novog virusa, uspešno je iskoristila i Nova Univerza, jedna od partnerskih institucija 2TM.

Photo: dr Matej Avbelj, rektor Novog univerziteta i profesor evropskog prava

Rektor, prof. dr Matej Avbelj ističe da ih je novonastala situacija prisilila da brzo i efikasno reaguju, prenoseći nastavu na internet.

Proces studija nesmetano se nastavlja u elektronskom obliku, zahvaljujući ranije razvijenom digitalnom obliku portala e-univerza, kao i platformi moodle. Iako će se situacija pogoršati u narednim nedeljama, uvereni smo da će do početka nove akademske godine 2020/2021 situacija biti u potpunosti razrešena„.

Čak i ako to ne bude slučaj, kao rektor Nove Univerze mogu sa sigurnošću tvrditi da ćemo svim sredstvima i uz pomoć savremene digitalne tehnologije osigurati da se proces studija odvija u skladu sa najvišim standardima kvaliteta u svakom slučaju“ – uverava Prof. dr Matej Avbelj.

Stoga, dodaje, studije na Novoj Univerzi nisu samo dobar, već i siguran izbor: „Pozivamo vas na upis.“

Autor: Lidija M. Kusterbajn

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x