Kako se obrazuju ekonomisti na univerzitetu u Ljubljani

Obrazovanje u inostranstvu je prilika da se stekne kvalitetno obrazovanje i postane iskusni specijalista.

Sistem nastave na stranim fakultetima i univerzitetima razlikuje se u praktičnoj orijentaciji. Organizovan je tako da student ne provodi ceo dan na predavanjima, već da samostalno uči i stiče iskustvo u svojoj specijalnosti. Zapanjujuća potvrda ovoga je sistem obrazovanja u ekonomskom smeru u Sloveniji.

Ovakva specijalizacija se odvija u obrazovnim institucijama različitih nivoa, kao što su više škole, više poslovne škole i univerziteti. Najjači akademski programi u oblasti ekonomije je na Univerzitetu u Ljubljani. Ekonomski fakultet je izuzetno popularan kod stranih studenata zbog obimne liste programa na engleskom jeziku.

Pored državne NAKVIS-a [1], fakultet ima tri međunarodne akreditacije – EKUIS [2], AACSB [3] i AMBA [4]. Dodatne akreditacije imaju dva programa ovog fakulteta: „turizam“ (međunarodna akreditacija Svetske turističke organizacije UNVTO.TedQual [5]) i program „međunarodnog poslovanja“ (evropska sertifikacija za kvalitet internacionalizacije – CeQuInt[6]).

Osnovne studije

Osnovne studije na Ekonomskom fakultetu sadrže teorijske, metodološke i primenjene discipline. Smerovi su: finansije, poslovna ekonomija, međunarodna ekonomija, bankarstvo i finansijsko upravljanje, menadžment, međunarodno poslovanje, preduzetništvo, poslovna logistika, poslovne informacione tehnologije, računovodstvo i revizija, marketing i turizam.

Ključne predmeti na osnovnom nivou studija su: mikroekonomija, poslovno pravo, uvod u poslovanje informatika, makroekonomija, statistika, ekonomija Slovenije i EU, organizaciona struktura tržišta, primenjen strani jezik za biznis i ekonomiju.

Master

Obrazovanje na master studijama više ima za cilj naučno-istraživačku delatnost, kao i duboko i usko-stručnu specijalizaciju. Na ovom nivou studenti mogu da biraju između više predmeta.

Ma masteru su sledeći smerovi: bankarski i finansijski menadžment, finansije, ekonomija, kvantitativne finansije i aktuarske nauke, menadžment, menadžment i ekonomija u zdravstvu, menadžment u sportu, međunarodno poslovanje, preduzetništvo, poslovna informatika, poslovne logistike, menadžmenta i organizacija , računovodstvo i revizija, marketing, turizam, MBA (master poslovne administracije).

Osim toga, fakultet ima EMTM (Evropski master u upravljanju u turizmu), IMB (International Master Business Administration) i JMPSE (javnog sektora i ekonomiju životne sredine).

Doktorske studije

Program doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Ljubljani, jedan je od najboljih programa u Evropi. U njegovoj izradi, pored profesora i istraživača sa Ekonomskog fakulteta, učestvovali su brojni drugi stručnjaci sa mnogih vodećih poslovnih i ekonomskih škola u svetu.

Doktorske studije  omogućavaju  studentima da učestvuju u međunarodnim razmenama sa poznatim stranim akademskim institucijama pošto je Ekonomski fakultet, Univerziteta u Ljubljani, član Evropske mreže doktorskih programa EDAMBA i član mreže doktorata (CEESENet) poslovne škole u ​​centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

Obrazovni plan i program

Obrazovni plan i program tradicionalno se sastoji od teorijskog i praktičnog dela.

Oblici teorijske nastave:  predavanja, seminari i laboratorijski rad.

Praktičan deo studija podrazumeva praksu u preduzećima, kao i ekskurzije u preduzećima. Ishod programa je izrada diplomskog ispita ili rad na projektu.

Nastavno osoblje

Pored profesora koji rade na fakultetu, predavanja održavaju i gostujući predavači. Tokom protekle četiri godine, na Ekonomskom fakultetu predavanja su održali 945 gostujućih predavača i predstavnika različitih preduzeća.

Gosti predstavljaju svoj posao ili drže predavanje o radu u kompaniji, govoreći o problemima sa kojima se suočavaju. Postoji živa komunikacija studenata sa potencijalnim poslodavcima. Takvi sastanci omogućavaju učenicima da bolje razumeju materijal za obuku, kao i šta poslodavci očekuju od diplomaca. Ponekad preduzetnici ili direktori preduzeća umeju i prekinu predavanje kako bi razgovarali o interesantnim idejama koje iznose studenti.

Praksa

Osnovna teorijska znanja studenata potpomognuta su njihovom direktnom primenom u praksi. Fakultet podstiče učešće studenata u raznim projektima i tematskim predavanjima koje vode slovenačke kompanije. Ovde se održavaju zajedničke konferencije predstavnika poslovnog sveta i studenata. Efikasna saradnja između fakulteta i poslovnog sveta omogućava vam da prenesete znanje stečeno sa predavanja i seminara na poslovnu praksu i obrnuto. Takođe, predstavnici kompanija često učestvuju na sastancima okruglih stolova.

Fakultet organizuje putovanja i izlete u kompaniju i razne ustanove za studente. Ovo nije samo zanimljiv oblik upoznavanja njihovog rada, već i dobijanje informacija o zapošljavanju, neophodnim veštinama za budući rad, projektne ideje.

Studenti prolaze kroz industrijsku praksu u preduzećima, na osnovu kojih pišu diplomski rad. Teme radova nudi sama kompanija. To znači da student obavlja apsolutno realnu studiju određenog procesa, čiji će rezultati u budućnosti primenjivati kompanija.

Korist ove prakse imaju obe strane:

  • Kompanije dobijaju sveži kreativni pristup studenata, koji često pokazuju originalnost u rešavanju problema
  • Studenti imaju priliku da se upoznaju sa stvarnim poslovnim svetom i da u praksiu koriste znanja i veštine

Stručna praksa je važan deo procesa učenja i jedinstvena prilika. Kroz nju možete proći u Sloveniji i inostranstvu. Učenici imaju više šansi da dobiju posao pre diplomiranja ili da naprave mrežu poslovnih kontakata.

Veoma često student, tokom studija, nađu mesto za primenu svojih znanja. Praktičnu nastavu čak podstiče i obrazovna institucija. Nakon diplomiranja, u zavisnosti od programa,.studenti imaju neophodne kvalifikacije za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u državnim i privatnim kompanijama, javnoj upravi.

Trajanje studija i jezici na kojim se izvodi nastava

Trajanje studija na različitim nivoima:

  • Osnovne studija – 3 godine
  • Master – 2 godine
  • Doktorske studije – 3 godine

Studijski programi se odvijaju na dva jezika: slovenačkom i engleskom. Programi na engleskom jeziku se prvenstveno odnose na strance. Međutim, studentima bivše Jugoslavije,  studije na slovenačkom ne bi trebalo da predstavljaju problem, jer se slovenački jezik brzo uči. Takođe je moguće dobiti dvojnu diplomu.

U pregledu nastavnih planova i programa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, prikazane su opšte tendencije u obuci stručnjaka u ekonomskom pravcu visokoškolskih ustanova u Sloveniji: praktično primenjena teoretska znanja u određenoj kompaniji. Ovaj sistem obuke pomaže studentu da lakše odluči o izboru specijalizacije i postane pravi profesionalac.

Takvi stručnjaci su potrebni u preduzećima i kompanijama ne samo u Sloveniji, već i u drugim zemljama EU. Diplomcima ekonomskog fakulteta nije potrebo dugo stažiranje, oni su spremni da odmah rešavaju složene poslovne probleme.

[1] NAKVIS – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kvalitet visokog obrazovanja.

[2] EKUIS (Evropski sistem unapređenje kvaliteta) – sistem akreditacije visokoškolskih ustanova specijalizovanih za upravljanje i poslovne administracije, stvoren je da se potvrdi kvalitet širokog spektra različitih evropskih obrazovnih sistema

[3] AACSB (Udruženje za razvoj univerzitetskih poslovnih škola). Misija organizacije je da se razvije kvalitet obrazovanja menadžmenta širom sveta kroz njihovu akreditaciju i vođstvo. Akreditacija ove organizacije smatra se standardom za kvalitetnu poslovnu školu u naučnom društvu.

[4] Amba (Udruženje MBA) – međunarodna organizacija koja akredituje poslovne škole i MBA programe (Master of Business Administration), slično američkoj AACSB i Equis Evrope.

[5] Svetska turistička organizacija UNWTO se bavi razvojem održivog i generalno dostupnog turizma. Vodeća međunarodna organizacija u oblasti turizma.

[6] CeQuInt – ovaj sertifikat potvrđuje da je jedan program ili institucija uspešno uključila međunarodnu i multikulturalnu dimenziju u svrhu, funkcije i isporuku svoje edukacije.

© 2TM d.o.o.

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Подайте заявку
на обучение
в Словакии!

Политика защиты персональных данных

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x