Овде можете да ги преземете фајловите со описите на студиските програми во Словенија во различни области.                                 

Архитектура и дизајн


Програмата е наменета за студентите кои сакаат да станат стручњаци во областа на архитектурата, урбанизмот и дизајнот…

eyeПреземете pdf (2.64 MБ)Хуманистика


Студиски програми по лингвистика, социологија, меѓународни односи, медиуми и новинарство, културна историја, меѓукултурен менаџмент и други…

eyeПреземете pdf (2.96 MБ)

Технички науки


Студиски програми за машинство, елетротехника, мехатроника, сообраќајно инженерство, индустриско инженерство, инженерство и менаџмент и други…

eyeПреземете pdf (2.37 MБ)

Туризам


Туризамот е еден од најважните комерцијални активности во Словенија и тој влијае на области за вработување.

eyeПреземете pdf (1.90 MБ)

Интересни студиски програми


Студиски програми по винарство и енологија, авијација, диететика, кинезиологија, биопсихологија и други…

eyeПреземете pdf (2.40 MБ)

Економија


Студиски програми по бизнис економија, логистика, маркетинг, претприемништво, менаџмент и други…

eyeПреземете pdf (3.72 MБ)

Компјутерски технологии и ИТ студии


Студиски програми по биоинформатика, информатика и комуникациски технологии, компјутерски инженеринг, организација и управување со информациски системи и други…

eyeПреземете pdf (2.20 MБ)

Магистратура во Словениja


Koj може да се запише на мастер студии? Секоj студент koj успешно ги завршил студните по болоньскиот систем на образование или еквивадентна студиска програма по друг систем.

eyeПреземете pdf (1.10 MБ)

Више стручно образование во Словениja


Тоа е тип на образование кое става акцент на практично стекнуванье на вештини и искуства, затоа што наjважниот дел од програмата се состои од праксата.

eyeПреземете pdf (1.20 MБ)

 

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х