Brošure studijskih programa

Ovde možete preuzeti fajlove sa opisima studijskih programa u različitim oblastima

Arhitektura i dizajn


Program je namenjen studentima koji žele da postanu stručnjaci u oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna. Centralni deo nastavnog plana i programa je kurs iz oblasti kompozicije i dizajna.

eyePreuzmite pdf (2.64 MБ)

Humanistika


Studijski programi lingvistike, sociologije, međunarodnih odnosa, medija i novinarstva, kulturne istorije, međukulturnog menadžmenta i drugi…

eyePreuzmite pdf (2.96 MБ)

Tehničke nauke


Studijski programi mašinstva, elektrotehnike, mehatronike, saobraćajnog inženjeringa, industrijskog inženjeringa, inženjeringa i menadžmenta i drugi…

eyePreuzmite pdf (2.37 MБ)

Turizam


Turizam je jedan od najvažnijih komercijalnih aktivnosti u Sloveniji i utiče na sve sfere zapošljavanja.

eyePreuzmite pdf (1.90 MБ)

Interesantni studijski programi


Studijski programi vinogradarstva i enologije, avijacije, dijetetike, kineziologije, biopsihologije i drugi…

eyePreuzmite pdf (2.40 MБ)

Ekonomija


Studijski programi poslovne ekonomije, logistike, marketinga, preduzetništva, menadžmenta i drugi…

eyePreuzmite pdf (3.72 MБ)

Kompjuterske tehnologije i IT studije


Studijski programi bioinformatike, informatike i komunikacione tehnologije, kompjuterskog inženjeringa, organizacije i upravljanja informacionim sistemom i drugi…

eyePreuzmite pdf (2.20 MБ)

Master študije u Sloveniji


Ko može da se upiše na master študije? Svaki student koji je uspešno završio bečelor program po bolonjskom sistemu obrazovanja ili ekvivalentan studijski program po drugom sistemu.

eyePreuzmite pdf (1.10 MБ)

Više stručno obrazovenje u Sloveniji


To je tip obrazovanja sa akcentom na praktičnom sticanju veština i iskustva, jer važan deo programa čini praksa.

eyePreuzmite pdf (1.20 MБ)

Opšta Medicina


Studije medicine namenjene su studentima koji žele da promene ljudske živote i rade u poštovanoj profesiji…

eyePreuzmite pdf (2.82 МБ)

Stomatologija


Stomatologija je visoko cenjena i visoko plaćena profesija. Stomatolozi diagnosticiraju i leče probleme i poboljšavaju izgled i samopouzdanje pacijenata kroz širok spektar kozmetičkih stomatoloških postupaka…

eyePreuzmite pdf (2.69 МБ)

Farmacija


Diplomci farmaceutskog studijskog programa rade u samoj srži zdravstvene zaštite ljudi, preuzimajući uloge u vezi sa dizajnom i razvojem novih tretmana, upravljanja receptima i negom…

eyePreuzmite pdf (2.79 МБ)

 

Poslovna administracija


Program poslovne administracije pruža široko razumevanje različitih poslovnih aspekata, kao što su računovodstvo, finansije, marketing, ekonomija, pravo i međunarodni odnosi…

eyePreuzmite pdf (2.93 МБ)

MBA poslovna administracija


Program MBA poslovna administracija namenjen je studentima sa odličnim znanjem engleskog jezika koji planiraju da zauzmu više pozicije u kompanijama ili pokrenu sopstveni posao…

eyePreuzmite pdf (2.76 МБ)

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х