На Alma Mater Europea студираат и студенти од Соединетите Американски Држави, Оман и Камерун. Интервју со доктор Горан Гумзе, раководител на меѓународната канцеларија на Alma Mater Europaea – ECM

Alma Mater Europaea ECM е акредитирана високообразовна установа во Република Словенија, основана во 2007 година, а од 2012 година работи под покровителство на меѓународниот универзитет Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts, со седиште во Салзбург. Alma Mater Europaea ECM има четири акредитирани локации во Република Словенија, и тоа во Марибор, Мурска Собота, Љубљана и Копер.

Photo: др. Горан Гумзе, директор Департамента международного соотрудничества AMEU ECM

Со доктор Горан Гумзе, шефот на меѓународната канцеларија во Alma Mater Europaea – Европски центар Марибор (AMEU-ECM), разговаравме за странските студенти кои што имаат избрано да студираат на Alma Mater Europea – Европски центар Марибор.

Паневропска заедница на студенти

Во академската година 2018/2019 на Alma Mater Europea – Европски центар Марибор студирала 10-та генерација студенти, со што секако се гордеат „Студираа 1119 редовни студенти. Од тоа 53 се странски студенти,“ одговара нашиот соговорник и објаснува дека во десет години од нивната работа на докторските програми се појави паневропска унија на студенти „Инаку, поголемиот број на студенти доаѓа од западен Балкан, а потоа следуваат студентите од поранешните советски републики. Имаме и неколку италијански студенти на програмата за физиотерапија, но тие имаат потешкотии со полагањето на испитот за стручна квалификација во Министерството за здравје, бидејќи за прием на стручниот испит потребен е доказ за познавање на словенечкиот јазик на ниво В2. Затоа повеќе не запишуваме италијански студенти на програмата за физиотерапија. Јазичната бариера е многу помала за студентите од Балканот и поранешните советски републики, така што се фокусираме на нив.

Странските студенти ги интересираат различни програми

Помеѓу словенечките студенти најпопуларно е да се студира физиотерапија, додека странските студенти избираат различни програми. „Поголемиот дел од странските студенти запишаа докторски студии од областа на проектниот менаџмент и хуманистички науки – на втората програма исто така имаме и четири американски студенти, бидејќи предавањата на оваа програма во целост се на англиски јазик. Студентите од Оман се запишаа на архивистички студии во академската година 2019/2020. Мастер студиите за менаџмент оваа година ќе ги посетуваат студенти од Камерун, а ќе им се придружат и други странски студенти, бидејќи предавањата на оваа програма ќе бидат на англиски јазик. Студентите кои што студираат кај нас преку програмата Erasmus – кои што беа 13 во академската година 2018/2019. – воглавном студираат физиотерапија и менаџмент,“ наведува податоци.

„Професии на иднината се здравствена нега и социјална герантологија“

На постојано актуелното прашање како да се дојде до странски студенти, тој одговара: „Нашата стратегија е да се добие организирана група од триесет студенти кои што дефинитивно ќе добија виза“.

А кој е вашиот совет за идните студенти? „Нека ги сфатат студиите сериозно и нека ги одберат тие кои што ќе им овозможат пристоен приход и со задоволство ќе ги студираат. Нека бидат визионери – професиите на иднината се здравствената нега и социјалната герантологија“, објаснува тој.

Автор: Шпела Жупан Штампохар

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!


КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х