Na Alma Mater studiraju i studenti iz Amerike, Omana i Kameruna. Intervju sa dr Goranom Gumzetom, vođom međunarodne kancelarije na Alma Mater Europaea – ECM

Alma Mater Europaea ECM je akreditovana visokoškolska ustanova u Sloveniji, osnovana 2007. godine a od 2012. deluje pod pokroviteljstvom međunarodnog univerziteta Alma Mater Europaea of the European Academy of Sciences and Arts, sa sedištem u Salzburgu. Alma Mater Europaea ECM ima četiri akreditovane lokacije u Sloveniji, i to Maribor, Murska Sobota, Ljubljana i Koper.

Photo: dr. Goran Gumze, šef međunarodne kancelarije na AMEU ECM

Sa dr Goranom Gumzetom, šefom međunarodne kancelarije u Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor (AMEU-ECM), smo razgovarali o stranim studentima koji su izabrali studije na AMEU ECM.

Panevropska zajednica studenata

U akademskoj godini 2018/2019 na AMEU ECM-u studirala je 10. generacija studenata, na šta su naravno ponosni. „Studiralo je 1119 redovnih studenata. Od toga su 53 međunarodni studenti,“ odgovara naš sagovornik i objašnjava da se u 10 godina njihovog rada na doktorskim programima stvorila panevropska unija studenata. „Inače, većina studenata dolazi sa zapadnog Balkana, a potom slede studenti iz republika bivšeg Sovjetskog Saveza. Imamo i nekoliko italijanskih studenata na programu fizioterapije, ali imaju poteškoće s polaganjem ispitom stručne kvalifikacije u Ministarstvu zdravlja, jer je za prijem na stručni ispit potreban dokaz poznavanja slovenačkog jezika na nivou B2. Zbog toga više ne upisujemo italijanske studente na program Fizioterapije. Jezična barijera je manja za balkanske i sovjetske studente, tako da se fokusiramo na njih.

Strane studente zanimaju različiti programi

Među slovenačkim je studentima najpopularnije studirati fizioterapiju, dok strani studenti biraju različite vrste programa. „Većina stranih studenata upisala je doktorske studije iz područja projektnog menadžmenta i humanističkih nauka – na ovom drugom takođe imamo četiri američka studenta, jer se program u potpunosti predaje na engleskom jeziku. Studenti iz Omana su se upisali na studije arhivistike u akademskoj godini 2019/2020. Master studije menadžmenta ove godine će pohađati studenti iz Kameruna, a pridružiće im se i drugi strani studenti jer će se program predavati na engleskom jeziku. Studenti koji studiraju kod nas preko Erasmusa – bilo ih je 13 u akademskoj godini 2018/2019. – uglavnom studiraju fizioterapiju i menadžment,“ navodi podatke.

„Budućnost su profesije zdravstvene nege i socijalne gerontologije“

Na stalno aktuelno pitanje kako doći do stranih studenata, on odgovara: „Naša strategija je dobiti organizovane grupe od 30 proverenih studenata koji će definitivno dobiti vizu.

A koji je vaš savet budućim studentima? „Neka ozbiljno shvate studije i odaberu one koji će im pružiti zadovoljstvo i pristojan prihod. Neka budu vizionari – budućnost su profesije zdravstvene nege i socijalne gerontologije“, objašnjava on.

Autor: Špela Zupan Štampohar

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x