Ne razmišlja svaki maturant ozbiljno o tome, da li će profesija kojom planira da se bavi biti aktuelna nakon završetka fakulteta i da li će biti potražnje za njom. Slovenačke obrazovne institucije prate promene na evropskom tržištu rada i prilagođavaju im se, uvođenjem novih smerova, modernizujući zastarelo i rešavajući se neaktuelnih. Zato se kod diplomniranih stručnjaka, školovanih u Sloveniji na njihovim univerzitetima i visokim školama ne pojavljuje problem sa pronalaskom posla: ako za njih nema odgovarajućih pozicija u Sloveniji, uspešno će se zaposliti u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji.

Photo: Designed by @creativeart

U ovom članku ćemo naglasiti budućim studentima koja su to najperspektivnija zanimanja za narednu deceniju, kao i par reči o tome, na kakvu platu mogu računati stručnjaci koji rade u Evropi.

Osam profesija aktuelnih za narednu deceniju

1. Programer/Software developer

Programeri se bave izradom programa za automatizaciju raznih procesa (u računovodstvu, sigurnosnim sistemima, proizvodnji itd.), izradom mobilnih aplikacija i sajtova, kao i operativnih sistema pomoću programskih jezika.

Programeri stiču obrazovanje na univerzitetu i nastavljaju učenje kroz celi radni vek, s obzirom da se procesi u IT sferi stalno razvijaju. Nedostatak kvalitetnog sistemskog obrazovanja u oblasti programiranja u kombinaciji sa aktivnim rastom IT sektora stvaraju ogroman kadrovski deficit. Stoga se na evropskom i globalnom tržištu rada cene stručnjaci koji poseduju aktuelna znanja i veštine te prate relevantne trendove u IT sektoru.

Nivo primanja programera zavisi od programskog jezika kojim vlada, struke, veličine firme, radnog iskustva i poznavanja stranih jezika. Prosečna plata stručnjaka u ovom području varira od 24 do 42 hiljade evra godišnje, iako najistaknutiji programeri mogu zaraditi mnogo više.

2. Stručnjak za podatke/Data Scientist

To je tako nova profesija da je njen naziv teško prevesti i originalno glasi data scientist, bukv. „naučnik za podatke“. Stručnjaci za podatke rade sa big data – „velikim podacima“: prikupljaju, sistematizuju, analiziraju i tumače veliku količinu podataka. Rezultat njihovog rada je baza znanja koja se koristi za mašinsku obuku veštačke inteligencije. Ta tehnologija se primenjuje u personalizaciji sadržaja sajtova i pretraživačkih sistema, u sistemima za prepoznavanje lica i glasa, kao i za komercijalne svrhe: podaci ovih stručnjaka po mažu menadžerima kompanija da donose rukovodeća rešenja. Data Scientist mora biti fleksibilan i da dobro vlada matematikom, statistikom, logikom i informatikom.

Prosečna plata stručnjaka u ovoj oblasti je 48 hiljada evra godišnje, iako u zavisnosti od stručnosti, poslodavca i zemlje u kojoj stručnjak radi veoma može da varira: od 17 hiljada godišnje u Rusiji, do 117 hiljada godišnje u Švajcarskoj.

3. Inženjer mehanike

Osoba koja se bavi ovim poslom može raditi i u izgradnji raketa, teškom inženjeringu, kao i u proizvodnji usisivača ili aparata za kafu. U širem smislu, ovi inženjeri se bave projektovanjem, izradom i servisiranjem raznih mašina i mehanizama. Imajući znanje o egzaktnim naukama i odgovarajuće veštine, jedan stručnjak se može produbiti u određenu sferu.

Plata inženjera mehanike na evropskom tržištu u proseku iznosi 44 do 52 hiljade evra godišnje. Najveća potražnja za inženjerima mehanike sada je u Nemačkoj, gde visokokvalifikovani stručnjak s poznavanjem nemačkog jezika ima priliku zaraditi 65 hiljada evra godišnje.

4. Finansijski konsultant

To je stručnjak u području finansijskog upravljanja, pomažući pojedincima i firmama da pravilno upravljaju svojim prihodima, izračunavaju troškove, definišu proračun ili biraju objekat ulaganja. Finansijski savetnik može raditi privatno ili biti zaposlen u konsultantskoj firmi, može biti zaposlen u banci, osiguravajućem društvu ili investicionoj firmi. Da bi započeo karijeru u ovoj oblasti, mora da stekne obrazovanje u sferi ekonomije, računovodstva, bankarstva ili finansija, kao i da vlada engleskim jezikom i da ima veštine prodaje.

Poslodavci su spremni da kompetentnim stručnjacima u toj oblasti plate poprilično: na primer, prosečna plata finansijskog konsultanta u Irskoj je oko 45 hiljada evra godišnje.

5. Lekar

To nije samo jedna od najtraženijih, već i jedna od najprestižnijih profesija u Evropi. Nažalost, stručnjaka koji svakodnevno spasavaju hiljade ćivota i brinu se o zdravlju miliona, veoma fali, što je dovoljan razlog da maturanti razmišljaju o karijeri u zdravstvu. Svaki posvećen student, koji je uspešno prošao kroz praksu i položio stručni ispit može da radi u EU. Međutim, potrebno je da budući medicinari imaju na umu to, da će morati da uče do same granice svojih mogućnosti, da bi postali stručnjaci.

Napori mladih lekara podstaknuti su perspektivom dobre zarade: u Holandiji lekari opšte prakse mogu da zarađuju do 102 hiljade evra godišnje, a lekari specijalisti do 221 hiljadu godišnje. eđu ostalim evropskim zemljama, gdje lekari primaju dobre plate su Belgija, Švajcarska, Danska.

6. Medicinska sestra/tehničar

Tržište rada pati od velikog deficita mlađeg medicinskog osoblja, koji se oseća bukvalno u svakoj zemlji sveta. U opusu posla medicinskih sestara je briga o pacijentima, pomaganju lekarima na pregledima i operacijama, manji zahvati, kao i administrativni poslovi. Da bi neko radio kao medicinska sestra, potrebno je ne samo dobiti kvalitativno medicinsko obrazovanje, već i biti strpljiv, otporan na stres i imat empatiju.

Da bi se sprečilo da lekari izgube svoje „desne ruke“, mnoge evropske zemlje privlače mlade kadrove dobrim platama. Na primer, medicinska sestra u Norveškoj, Danskoj ili Italiji može zaraditi 52.000 evra godišnje, a u Luksemburgu i do 10 hiljada evra godišnje.

7. Inženjer elektrotehnike

U toj inženjerskoj struci, tržište rada također trpi veliki nedostatak kadra. Inženjeri elektortehnike bave se elektro sistemima različitih opsega, od kuća do celih gradova, kao i električnim mašinama i uređajima. Inženjeri elektrotehnike bave se projektovanjem električnih sistema, obavljaju sve potrebne proračune, a zatim organizuju realizaciju ovih projekata i njihovo održavanje. Za rad na ovom području potrebno je steći diplomu visokog obrazovanja, iako neki stručnjaci započinju karijeru sa srednjom školom i rade kao električar.

Plata inženjera elektrotehnike može varirati zavisno od kvalifikacije stručnjaka i određene zemlje. Primjer: u Velikoj Britaniji plata inženjera elektrotehnike iznosi oko 35.000 evra godišnje.

8. Inženjer elektronike

Inženjer u ovoj oblasti izrađuje elektronske sheme i konstruiše ploče koje upravljaju praktično svom savremenom tehnikom, telefonima, tabletima, veš mašinama, frižiderima, kao i mašinama u fabrikama. Takođe se bave i administracijom: sastavljaju tehničku dokumentaciju za tehniku i podatke o rezultatima njenog testiranja. Inženjer u ovoj sferi možete postati stekavši diplomu tog smera ili u sličnoj inženjerskoj struci.

Prema podacima sajta za traženje posla u Nemačkoj gehalt.de, početna plata im je od 30 do 47 hiljada evra godišnje. Plata iskusnog stručnjaka može da se popne do 78 hiljada evra godišnje.

Na kraju vam želimo napomenuti i to, da će vam menadžeri kompanije 2TM pomoći u pravilnom izboru buduće struke u skladu sa vašim željama i sposobnostima, kao i u skladu sa trenutnim tendencijama u sferi obrazovanja. Da biste dobili savete o slovenačkim obrazovnim ustanovama i programima, kontaktirajte nas na bilo koji način!

Anastasija Pimenova

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х