Francija je četrta najpopularnejša destinacija za študij v tujini, saj se vanjo zgrinja na tisoče ameriških, britanskih in avstralskih študentov. V tem članku lahko preberete vse, kar je o tujih študentih v Franciji potrebno vedeti.

Francija uspešno privablja študente iz tujine, saj se jih je v letu 2015 kar 310 000 odločilo za študij v Franciji, kar predstavlja 7 odstotno rast v primerjavi z letom 2012.

Photo: Designed by Freepik

Glede na število tujih študentov, ki se odločajo za študij v tej državi, se po popularnosti Francija uvršča na četrto mesto na globalni ravni, pred njo se nahajajo zgolj Združene države Amerike, Velika Britanija in Avstralija.

Statistiko je pripravila organizacija Campus France – gre za organizacijo, delujočo pod okriljem francoske vlade, ki študentom iz tujine pomaga pri vpisu na francoske univerze.

V nadaljevanju lahko preberete podrobnejši pregled informacij o tujih študentih, ki se izobražujejo v Franciji.

Iz katerih držav študenti prihajajo na študij v Francijo?

V letu 2015 je največ študentov iz tujine v Francijo prispelo iz Maroka (37 000), sledijo študenti iz Kitajske (28 000) in Alžirije (23 000).

Študenti iz teh treh držav skupaj predstavljajo kar 27-odstotni delež celotne populacije študentov iz tujine v Franciji.

Izmed evropskih držav pa so se za študij v Franciji v letu 2015 najpogosteje odločali študenti iz Italije (11 188), Nemčije (8 532) in Španije (6 817).

Iz Združenih držav Amerike se je leta 2015 za študij v Franciji odločilo 5 725 študentov, kar je 2,1 odstotka več kot v letu 2014 in kar 22 odstotkov več kot v letu 2010.

Prav tako je v letu 2015 prišlo do 10-odstotne rasti  pri številu študentov iz Avstralazije (podregija Oceanije, v katero spadajo Avtralija, Nova Zelandija in nekaj manjših otokov; op. prevajalca), kar pomeni, da je iz te regije v Franciji študiralo približno 25 000 študentov.

Iz Velike Britanije je na študij v Francijo prispelo 4 022 študentov, kar predstavlja 1,3-odstotno rast v primerjavi z letom poprej in 18-odstotno rast od leta 2010.

Generalna direktorica organizacije Campus France Béatrice Khaiat je dejala, da pričakuje, da se bo število študentov iz Velike Britanije in Združenih držav Amerike, ki se odločijo za študij v Franciji, v naslednjih letih še povečalo.

»Trenutne razmere lahko postanejo še ugodnejše za nas: spremembe zakonodaje, do katerih prihaja v Veliki Britaniji in ZDA in katere omejujejo možnosti študija za študente iz tujine v teh državah, lahko študente, njihove starše in celo vlade, s katerimi imajo sklenjene programe štipendiranja, preusmerijo v Francijo kot študijsko destinacijo,« predvideva Khaiatova.

Čeprav se za študij v Franciji vsako leto odloči vse več tujih študentov, statistično gledano Francija izgublja svoj delež tujih študentov na trgu. To lahko razberemo tudi iz spodnjega grafa.

Število študentov, ki se odločijo za študij v tujini na globalni ravni (označeno z rdečo barvo) narašča bistveno hitreje kot število tujih študentov, ki se odločijo za študij v Franciji (označeno z modro barvo).

Spodnje številke, zapisane v tisočih, nam tako kažejo, kako število študentov, ki se odločajo za študij v tujini, vztrajno narašča. Predvsem na Kitajskem in v Kanadi se po podatkih organizacije Campus France število študentov iz tujine zelo hitro povečuje.

Kje v Franciji študirajo tujci

Najpopularnejša francoska destinacija med tujimi študenti v letu 2015 je bil Pariz, v katerem je tisto leto študiralo 59 179 študentov iz tujine, sledila sta mu Versailles z 26 588 študenti in Lyon z 24 150 (glej zemljevid spodaj).

Med popularne destinacije za študij v Franciji med študenti iz tujine lahko uvrstimo še mesta Creteil z 21 500, Lille z 15 500 in Toulouse s 15 000 tujimi študenti v letu 2015.

Največjo rast števila študentov iz tujine v obdobju treh let (2012 – 2015) je bila zabeležena v mestu Nice na jugu Francije, saj se je njihovo število povečalo za kar 25,4 odstotka oziroma za 9 202 študenta.

Grenoble, ki je bil v letu 2016 izbran za najboljše študentsko mesto v Franciji, je leta 2015 privabil spoštovanja vrednih 11 029 študentov iz tujine, kar predstavlja kar 12-odstotno rast v primerjavi z letom 2012.

Druga mesta, kjer je v letu 2015 študiralo več kot 10 000 študentov iz tujine, so še Rennes, Nantes, Bordeaux, Strasbourg in Montpellier.

In kaj študenti iz tujine v Franciji študirajo?

Spodnji graf prikazuje, da se večina študentov iz tujine odloči za študij jezikov, umetnostnih smeri in humanistike.

Temu sledi študij na področju ved o športu, ekonomije, prava in medicine.

Okvirno 46 odstotkov študentov iz tujine se v Franciji izobražuje na dodiplomskem študiju, 43 odstotkov je na poti do pridobitve magisterija, 11 odstotkov pa je doktorskih študentov. 

STOPITE V STIK Z NAMI

in prejmite brezplačno posvetovanje s strokovnjakomPolitika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

STOPITE V STIK Z NAMI


Politika zaščite osebnih podatkov

х
Pošljite povezavo do e-poštex

STOPITE V STIK Z NAMI

in prejmite brezplačno posvetovanje s strokovnjakomPolitika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

X
Pridobite brezplačno posvetovanje

STOPITE V STIK Z NAMI:Politika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

х