Perspektivni studij uz dosta prakse sa najboljim profesorima: intervju sa van. prof. dr Boštjanom Brumenom, dekanom Fakulteta za turizam Univerziteta u Mariboru

Fakultet za turizam UM osnovan je u decembru 2009. sa sedištem u Brežicama. Studenti mogu birati između tri studijska programa: visokoškolski strukovni, univerzitetski i master program turizma. Fakultet se može pohvaliti modernim i visokokvalitetnim obrazovnim programima koje sprovode međunarodno poznati stručnjaci i predavači sa dugogodišnjim iskustvom u turizmu. Veliki naglasak je na stručnoj praksi.

Photo: van. prof. dr Boštjan Brumen, dekan Fakulteta za turizam UM

– Koje su posebnosti Fakulteta za turizam?

– Fakultet turizma u Brežicama ističe se izuzetno dobrim vezama sa privredom. U skladu s tim osmišljeni su naši studijski programi koji veliku pažnju posvećuju usvajanju praktičnih znanja direktno tamo gde je to potrebno, odnosno u turističkom sektoru. Mnogo je časova posvećeno praktičnom obrazovanju i osposobljavanju, tu su i stručne ekskurzije i terenski rad koje su obavezan dio predmeta.

Nakon što diplomiraju, naši studenti nemaju samo golo teorijsko znanje, već pre svega praktično iskustvo, poznavanje procesa rada na polju provrede i organizacije, sposobni su rešiti konkretne probleme i imaju potrebne kontakte za nastavak karijere čim diplomiraju.

– Što je ono što Fakultet za turizam izdvaja?

– Na faksu se možemo pohvaliti najboljim profesorima. Naši profesori su u protekloj godini od naših studenata na celom univerzitetu dobili najviše ocene. To znači da je naš fokus na studentima, posvećujemo im puno vremena i brzo rešavamo sve moguće probleme i poteškoće.

Odlični smo i na međunarodnom polju, budući da imamo fakultet s najvećim procentom stranih studenata i najvećim procentom studenata koji odlaze na međunarodne razmene. To ukazuje na snažnu i uspešnu integraciju u međunarodne tokove.

– Koliko stranih studenata studira kod vas, odakle dolaze i na koje se programe najviše upisuju?

– Kod nas studira više od 53 stranih studenata, a dolaze iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Indije, Rusije, Turske i Kine. Studenti se upisuju na studije turizma prvog i drugog ciklusa.

– Kakva je vaša strategija za privlačenje stranih studenata?

– Strane studente stičemo izvrsnim studijskim programima koji se izvode na engleskom jeziku u slovenačkoj prestonici, Ljubljani. Pri dobijanju studenata pomažu nam agencije koje su posebno kvalifikovane i poznaju specifičnosti svakog tržišta. Dakle, zajedno radimo na tome da studentu bude osigurana najbolja moguća briga tokom upisnih procedura, u procesu dobijanja potrebnih dozvola, kao i tokom samih studija.

– Koje su vizije, ambicije i ciljevi za razvoj Fakulteta za turizam?

Želimo postati jedan od najboljih fakulteta turizma u Evropi. Usredsređeni smo na održivi, zeleni i aktivni turizam, a ciljeve ostvarujemo fokusirajući se na studenta i motivisanog, zadovoljnog profesora.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x