Pisanje diplomskog rada na kraju studija nije lagan zadatak. Mnogi studenti pokušavaju da sebi olakšaju posao pisanja diplomskog rada tako šti prepisuju delove iz knjiga bez neophodnog citiranja, i kao rezultat takav rad postaje plagijat. Na što morate da obratite pažnju tako da vaš završni rad ne postane plagijat, reći ćemo vam u ovom članku.

Photo: User6873431

Pre svega, moramo naglasiti da je plagiranje kršenje autorskih prava. Prema Zakonu o autorskim i sličnim pravima, to je jedinstveno pravo na temelju autorskog dela, iz kojeg slede isključiva lična prava (moralna autorska prava), isključiva prava vlasništva (materijalna autorska prava) i druga autorska prava (ostala autorska prava). Ovaj zakon takođe propisuje da je, pri citiranju delova objavljenih radova, neophodno navesti izvor i autora rada. Tim za proveru plagijata na Univerzitetu u Mariboru pripremio je izveštaj u kojem se navodi da je plagijat prisvajanje i prezentacija ideja (reči), koje predstavljaju te ideje (reči) kao vlastite, koristeći rad stranog autora bez upućivanja na izvor, kao i krađu odlomka ili celog teksta drugog autora i njegovo navođenje kao sopstvenog.

Eksperti grupe navode da plagijat može biti kako jedna rečenica, tako i diplomski rad u celini. Na primer, student može umetnuti odlomak iz knjige u svoj rad bez navođenja iste i bez navođenja autora, prikazujući dati pasus kao svoj vlastiti tekst.

Ostali oblici plagiranja:

  1. krađe autorskog rada (članka, diplomskog rada), unošenje manjih ispravaka i predaja (ili objavljivanje) pod svojim imenom;
  2. kompilacija od strane studenta dela rada bez pravilnog oblikovanja citata, što stvara utisak da govorimo o njegovom vlastitom tekstu;
  3. prevod članka stranog autora od strane studenta, koji menja tekst prevedenog teksta i predaje ga kao svoj izvorni tekst.

Moguće kazne za plagijat:

  1. zamena teme diplomskog rada (praksa Univerziteta Nova Gorica);
  2. opomena, upozorenje, isključenje sa univerziteta bez prava vraćanja na dve godine (praksa Univerziteta u Mariboru).

Da biste proverili da i jeplagijat prisutan u vašem radu možete koristiti sledeće besplatne posebne računarske programe: Chimpsky, CitePlag, CopyTracker, eTBLAST, Plagiarism Detect, Plagium, The Plagiarism Checker, SeeSources. Takođe na usluge korisnicima su i slični programi koji se plaćaju – Attributor, Copyscape, Ithenticate, Turnitin, Plagiarismdetect, PlagTracker, PlagScan, Safe Assign, Veriguide. Osim toga, može se koristiti softver koji upoređuje programski kod – na primer, Jplag i MOSS.

Programi koji provjeravaju tekst mogu da ustanove, na primer,15-postotnu podudarnost. To znači da 15% vašeg teksta odgovara delovima drugih tekstova iz knjiga, veb stranica, istraživačkih radova, stranih diplomskih radova i drugih izvora. Program Turnitin će naći odgovarajuću podudarnost s radom drugih studenata, jer će već, na primer, Univerzitet u Ljubljani biti naveden na naslovnoj stranici. Pri tome su programi ograničeni na dostupnu bazu podataka.

Kako da izbegnete sumnju na plagijat:

  1. bilo koji tekst koji doslovno citirate u svom radu i koji nije vaše vlastito mišljenje treba da bude u navodnicima;
  2. svi odabrani materijali trebaju biti uključeni u spisak izvora, čak i ako neke od njih ne koristite; uvek je lakše ukloniti izvor koji nije korišten sa spiska nego da kasnije, nakon nekoliko meseci, kada ga više nemate pri ruci, potražite informacije o njemu;
  3. prilikom citiranja sledite pravila koje je vaš univerzitet postavio;
  4. napišite tekst rada vlastitim rečima i ne prepisujte doslovno iz knjiga.

Budući da su obrazovne ustanove sve strože u svojoj borbi protiv plagiranja, pre pisanja teze pažljivo i detaljno pročitajte pravila za registraciju rada, uključujući i pravila citiranja usvojena u vašoj obrazovnoj ustanovi, te ih strogo sledite. Na taj način, problem plagiranja u radu će se rešiti sam.

Izvor: mestomladih.si

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Подайте заявку
на обучение
в Словакии!

Политика защиты персональных данных

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x