U procesu učenja kvalitetne beleške su presudne. Ali svako od nas uči na svoj način, a neke varijante beleški su bolje od drugih.

Photo: Designed by @kotkoa

Činjenica je da ljudski mozak ima tri komunikaciona centra: vizuelni, slušni i kinestetički ili emocionalno-dinamički. Interakcija ovih centara u ljudskom mozgu određuje prirodu komunikacije. Kroz te kanale informacije nam dolaze iz okoline, preko njih prenosimo poruke.

Istraživanja su pokazala da 35% ljudi pripada vizuelnom tipu, 25% slušnom i 40% kinestetičkom tipu . Po pravilu, u nama postoje sva tri tipa, ali neki je istaknutiji.

№ 1. Vizuelni tip

Za vizuelni tip ličnosti karakteristično je sređivanje prostora pred učenje. Takvim ljudima je lakše zapamtiti materijal, ako je prikazan u obliku slika i simbola, usmeni zadaci su im teži. Imaju prekrasan rukopis i sami izgledaju uredno. Često znaju šta žele reći, ali im nije lako pronaći prave reči. Takođe zaboravljaju preneti  verbalne poruke. Često obraćaju pažnju na detalje, a ne na opštu sliku.

Savet: Tokom učenja koristite olovke u boji, šablone, skice i grafičke prikaze. Pokušajte da grafički predstavite materijal  i na taj način da ga zapamtite.

№ 2. Slušni (audio) tip

Studenti ove vrste, po pravilu, često razgovaraju sami sa sobom. Oni imaju poteškoća s pisanjem zadataka i vole kada im neko nešto pročita. Materijal im je lakše zapamtiti korak po korak, u određenom redosledu. Oni vole muziku i sve vrste preslušavanja. Slušajući muziku, oni pevaju ili samo pevuše melodiju, a takođe pomiču usne kada čitaju ili šapuću.

Savet: Materijal koji morate naučiti, svakako pročitajte naglas, a zatim ga ponovite svojim rečima. Napravite beleške sa nekim smislenim redosledom, tako da lakše zapamtite na šta se šta odnosi. Materijal se može čitati i  naglas  snimanjem na rekorderu, a zatim slušati snimak.

№ 3. Emocionalno-dinamički tip

Ljudi koji pripadaju emocionalno-dinamičkom tipu rešavaju probleme praktično. Kada govore, oni aktivno gestikuliraju, a mogu i nenametljivo dodirnuti druge ljude. Dok uče, hodaju ili rade nešto paralelno, jer im je lakše tako zapamtiti materijal.

Savet: Budite aktivni dok učite. Hodajte, razvijajte veštine ruku, pamtite redosled materijala pomoću prstiju, stvarajte! Takođe vam može pomoći upotreba različitih šablona razmišljanja ili karata.

Izvor: student.si

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se na kurs:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x