Ako ne želite da živite u domu ili niste tamo dobili mesto, možete iznajmiti smeštaj privatno. S finansijske tačke gledišta, to je najnepogodnija varijanta. Ipak, uz određeni trud, možete iznajmiti dobru sobu ili stan pod prihvatljivim uslovima. U ovom članku ćemo vam objasniti šta je za to neophodno.

Photo: Designed by @sodawhiskey

Pre svega, treba napomenuti da se stan uvek izdaje na osnovi ugovora, koji se pismeno sklapa između vlasnika stana, tj. onog koji izdaje i studenta koji iznajmljuje stan. Ako niste sklopili ugovor, nemate pravnog osnova da živite u stanu, a takođe nemate ni prava zakupca. To znači da vlasnik, na primer, može u bilo kom trenutku da vas iseli, ili vam ne vrati depozit, ne rizikujući da će za to snositi odgovornost.

Prilikom sklapanja ugovora o najmu pre svega treba obratiti pažnju na:

 1. odredbe o međusobnim obavezama ugovornih strana o radu i održavanju stambenog objekta i zajedničkih delova zgrade (mora biti jasno navedeno da značajne radove, na primer remont ili zamena bojlera, radijatora itd. plaća vlasnik stana);
 2. suma kirije i depozita. Zakupac plaća depozit u trenutku useljenja i, po pravilu, u visini mesečne kirije. Pri iseljenju zakupca depozit mu se vraća ukoliko je on ispunio sve obaveze i nije načinio neku štetu;
 3. rokovi i raspored isplate (obratite pažnju da li je u ugovoru prisutna ona suma koju vi realno plaćate, a ne manja);
 4. način plaćanja i obim tekućih troškova (budite pažljivi: doprinos u rezervnifond nije vaša obaveza. U slučaju da ga platite, dogovorite se sa vlasnikom da se taj iznos oduzme od depozita).
 5. rok iznajmljivanja (već početkom godine dogovorite se sa gazdom da li ćete živeti tu cele godine ili samo do juna).

Ostale odredbe se mogu uneti u ugovor, stoga ih pažljivo pročitajte i analizirajte.

Sobe i stanove možete tražiti na sajtovima studentskih organizacija:

 1. mkvadrat.si (Studentska organizacija Univerziteta u Ljubljani);
 2. kamrica.net (Studentska organizacija Univerziteta u Mariboru);
 3. mojcimer.si (Studentska organizacija Primorskog univerziteta),kao i u raznim Facebook grupama.

Vaša dužnost kao podstanara

 1. Ključne odgovornosti – ciljano korištenje smeštaja (u skladu s ugovorom) i plaćanje stanarine.
 2. Maksimalno dva puta godišnje vlasnik moraimati mogućnost posete stana radi provere njegovog stanja (pri tom, ako ulazi u stan bez vašeg znanja, on narušava zakon).
 3. Vaša je dužnost da omogućite sprovođenje popravki i renoviranja stana.
 4. Vi nosite odgovornost za štetu u stanu i imovini u njemu kao rezultat nepravilnog korištenja, i u tom slučaju vi ste obavezni da platite troškove poravke.
 5. Ako u vašoj sobi u toku tri meseca minimum 60 dana živi još jedno lice, morate za to dobiti pismenu saglasnost vlasnika.
 6. Nemate pravo da pravite rekonstrukciju stana, da menjate opremu ili pravite značajne promene u enterijeru bez pismene saglasnosti vlasnika.
 7. Nemate pravo bez pristanka vlasnika da iznajmljujete stanove za podzakup.
 8. Ako se broj lica koja žive u stanu menja, morate predložiti vlasniku dodatak ugovoru o zakupu.
 9. Možete tražiti naknadu štete usled nemarnog ispunjavanja obaveza od strane vlasnika (na primer, ako ste sami menjali bojler koji vlasnik nije promenio 14 dana nakon prijave kvara. Detalji o toj proceduri izloženi su u članu 93 Zakona o smeštaju, prva redakcija).
 10. Možete da tražite da vam se vrati isuviše visoka kirija ili njeno smanjenje, za period kada ju nije bilo moguće koristiti u potpunosti (npr.ako su nekoliko dana radili remont kupatila, koje niste mogli koristiti).
 11. Po isteku ugovora morate da vlasniku vratite stan u stanju u kom ste ga dobili; pri tome se imaju u vidu sve izmene koje ste pravili u dogovoru sa vlasnikom.
 12. Da biste kaznili stanodavca koji je narušio ugovor o izdavanju ili Zakona o smeštaju, možete da se obratite inspekcijskoj službi.

Prava i obaveze vlasnika stana

 1. Vlasnik stana je u obavezi da sklopi ugovor sa zakupcem (studentom), nezavisno od toga da li daje celi stan ili samo njegov deo.
 2. Vlasnik može da prekine ugovorni odnos u skladu sa zakonom i uslovima ugovora o zakupu. Pri raskidanju ugovora bez objašnjenja razloga vlasnik je dužan da o tome obavesti zakupca 90 dana do datuma raskidanja ugovora. Raskinuti ugovor bez navođenja razloga vlasnik može samo u slučaju ako će obezbediti zakupcu drugi adekvatan smeštaj, ukoliko ugovorom nije izrečeno drugačije. U slučaju pojave sporova između vlasnika i zakupca on ne može da raskine ugovor, predavši žalbu, ako vas ranije nije upozorio pismenim putem o tome da narušavate ugovor. Vi kao zakupac takođe imate rok za uklanjanje uzroka spora, a to je 15 dana.
 3. Vlasnik je u obavezi da održava stan u takvom stanju da biste vi mogli u potpunosti i bez prepreka da ga koristite.
 4. Prema zakonu, vlasnici smeštaja imaju pravo da uzimaju kiriju i donose odluke o završetku ugovornog odnosa.

Podela troškova između stanodavca i zakupca

Prema zakonu, vi kao zakupac plaćate samo komunalije (struja, topla voda, internet, itd.). Savetujemo vam da račune plaćate samostalno. Ako ih plaća vlasnik, dogovorite se da vam pokazuje račune svakog meseca.

Najviše sporova se pojavljuje u vezi sa plaćanjem različitih ulaganja u smeštaj, rezervnog fonda, osiguranjem smeštaja itd. Sve te troškove nosi vlasnik, ali možete da se dogovorite da ih plaćate vi uz uslov da vam se odbiju od stanarine. Takođe, od vlasnika tražite da proračun stvarnih troškova (npr. struja itd.) sastavi pred vašim useljenjem, da početkom godine ne biste platili troškove za period kada još niste koristili stan.

Prijava adrese zakupca

Kao zakupac morate da se prijavite na mestu privremenog boravka. To možete uraditi sami tri dana nakon useljenja ili u tom roku napraviti punomoć na vlasnika. Ova procedura je besplatna. Kod sebe morate imati identifikacioni dokument, i dokument koji potvrđuje vaše pravo boravka na toj adresi na koju se prijavljujete (ugovor o zakupu ili pismena saglasnost vlasnika stana, koji vam dozvoljava da tu boravite). Takođe to možete uraditi elektronskim putem registracijom na sajtu e-uprava. Ako vas registruje stanodavac, mora vam dati potvrdu o registraciji.

Registracija privremenog boravka ima rok od maks. jedne godine, nakon toga neophodno je ponoviti registraciju. Za neregistraciju privremenog boravka u zakonom određenom roku predviđena je kazna od 400 do 1200 evra.

Nadamo se da će vam ovi saveti pomoći da se zaštitite od nedobronamernih stanodavaca i mogućeg konflikta. Iskreno vam želimo da proces pronalaska smeštaja bude propraćen samo pozitivnim emocijama!

Besplatne konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se na kurs:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x