Ako je za vas aktuelna tema kvalitetnog obrazovanja koje je traženo u celoj Evropi, predlažemo vam više stručne škole u Sloveniji. Viša škola u Sloveniji je jedan od stepenova visokog obrazovanja, takozvana Višja šola. U ovom članku ćemo vam objasniti kakve prednosti donose više škole svojim studentima i kakve perspektivе u karijeri ovde možete steći.

Photo: Designed by @creativeart

Mnoge evropske zemlje imaju nedostatak kvalifikovanih stručnjaka: na primer, u Nemačkoj deficit kadrova u 2018. je ni manje ni više 1 210 000 ljudi! Među traženim zanimanjima su  logistika, građevinarstvo i različite struke u proizvodnji. Vlada zemlje ulaže sve napore u mobilizaciju domaćeg i evropskog radnog potencijala. Glavni cilj je privlačenje i olakšavanje pristupa nemačkom tržištu rada radnicima i sa višim, i sa srednjim stručnim obrazovanjem.

Za svakog maturanta ova informacija je značajna, jer ona pokazuje da diplomac više stručne škole statistički ima zagarantovano pristojno radno mesto i razvoj u karijeri.

Stroge uslove nemačkih poslodavaca je lako ispuniti, ako ste stekli obrazovanje u Sloveniji, jer je diploma u tom slučaju priznata u celoj Evropi, uključujući i Nemačku. Obrazovanje u Sloveniji nije niže po kvalitetu od obrazovanja u Njemačkoj, ali je pritom ovde mnogo lakše. Osim sticanja struke same po sebi, diplomci slovenačkih univerziteta u višim školama tokom studija savladaju i strane jezike i učestvuju u programima međunarodne razmene. Tako kvalitetna obuka dozvoljava diplomcima sa slovenačkih obrazovnih institucija da biraju gde žele da nastave karijeru, u otadžbini, u Sloveniji, ili u drugim evropskim zemljama.

Ako je za vas tema kvalitetnog obrazovanja traženog u celoj Evropi aktuelna, preporučujemo vam da obratite pažnju na slovenačke više škole. U ovom članku ćemo govoriti o tome kakve profesije tamo možete steći i koje prednosti imaju studenti viših škola Slovenije.

Prednost obrazovanja na slovenačkim višim školama

Kako smo naveli, obrazovanje dobijeno u Sloveniji cenjeno je u mnogim zemljama sveta. Pri tome slovenačke više škole imaju svoje specifičnosti i prednosti.

Maturanti upisuju višu školu nakon završetka srednje škole i uspešnog polaganja maturskog ispita – mature. Ovde je obrazovni proces maksimalno usmeren ka praksi, kojoj je posvećeno 40% programa (800 sati godišnje)! Baza za praksu su lokalna preduzeća, tako da studenti završavaju školovanje već u osnovi pripremljeni za realan posao i nije im potrebna dodatna obuka ili dugo stažiranje. Često posle škole studenti nastave da rade u preduzećima gde su imali praksu. Uz to, upravo zahvaljujući praksi diplomci viših škola imaju duži radni staž, što utiče na visinu penzije.

Važna informacija: za upis u slovenske više škole nisu potrebni prijemni ispiti, za praktično sve struke, sa izuzetkom nekih umetničkih smerova. Treba napomenuti i to da je trajanje školovanja na višim školama kraće od onoga na visokoškolskim zavodima. Školovanje traje 2 godine (4 semestra) i završava se odbranom diplomskog rada. To znači da mladi stručnjak sa više škole može brže da dobije diplomu, ranije započne karijeru i da počne da zarađuje platu, i to pristojnu.

Napominjemo da je Slovenija sklopila obostrani ugovor sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, koji omogućava studentima ovih zemalja da se besplatno obrazuju na višim školama i univerzitetima Slovenije. To znači, da student i njegova porodica moraju samo da obezbede njegov smeštaj u Sloveniji. Svi strani studenti imaju posebne popuste na hranu i prevoz, imaju pravo da rade i studiraju, a dobijaju i boravišnu dozvolu tokom studija. Slovenci rado primaju goste iz drugih zemalja i ne prave razlike između domaćih i stranaca.

Za svakog ponešto: programi slovenačkih viših škola

U Sloveniji postoji 47 viših škola u različitim delovima zemlje. Svake godine ih upisuje 10 hiljada maturanata. Na raspolaganju ima je 155 studijskih programa, od Javne ishrane do Robotike, pri tome su najpopularnije tehničke struke, kao i smerovi vezani za IT i turizam.

Već nekoliko škola ima i popularni program Velnes i turizam. Diplomci ovog smera lako pronalaze posao kako u Sloveniji, tako i u celom svetu, zahvaljujući dobijenoj visokoj kvalifikaciji u osnovnoj struci i znanju minimalno dva strana jezika.

 Diploma smera Geotehnologija i rudarstvo sigurno će obezbediti vlasniku iste zaposlenje, jer ova oblast stalno ima deficit kadra. Takva je i situacija sa stručnjacima u oblasti aviomehanike, elektronike, mehatronike i mašinstva.

Slovenačke više škole obučavaju stručnjake za IT sektor Slovenije, EU i celog sveta zahvaljujući mnoštvu programa vezanih za IT sektor.

Da biste dobili detaljne informacije o višim školama u Sloveniji i njihovim programima, obratite se stručnjacima kompanije 2TM – oni su spremni da vam pruže detaljno savetovanje!

Anastasia Pimenova

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se na kurs:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x