Postoji mnogo argumenata u korist studija na nemačkim univerzitetima, hajde da pogledamo neke.

© Mikael Kristenson from Unsplash/Prednosti studiranja na nemačkim univerzitetima

1. Kvalitetno obrazovanje – Kvalitet visokog obrazovanja stečenog u Nemačkoj jedan je od najboljih i najviših ne samo u Evropi, već i širom sveta.

2. Veliki izbor specijalnosti – nemačke visokoškolske ustanove nude veliku listu specijalnosti, među kojima definitivno postoji program za svakog kandidata.

3. Pravovremena mogućnost specijalizacije – Već tokom studija na jednom od univerziteta u Nemačkoj, student se može usredsrediti na potrebe tržišta rada i odabrati sam sebi odgovarajuću specijalizaciju u okviru određene specijalnosti studija.

4. Škola ličnosti – Pored obrazovnog materijala, studenti nemačkih univerziteta u procesu studiranja razvijaju i osobine kao što su samoorganizacija, disciplina, sposobnost timskog rada, kao i znanje stranih jezika, ne samo nemački, već i engleski i francuski.

5. Šanse za karijeru – Većina velikih i poznatih firmi zapošljava  ljude sa višim obrazovanja. A nemačka diploma  povećava šanse za visoko plaćeni i prestižni posao, kako u Evropi, tako i šire.

6. Plata – Specijalisti sa višom stručnom spremom, bez obzira na zemlju u kojoj rade, zaradjuju više u poređenju sa onima koji nemaju visoko obrazovanje.

7. Akademska sloboda i fleksibilnost – Studenti u Nemačkoj dobijaju akademsku slobodu i fleksibilnost. To znači da studenti mogu samostalno da rasporede svoje vreme  i sami odlučiti koja predavanjasu obavezna, a koje ne.

8. Kratko vreme studija – Dodiplomsko obrazovanje u Nemačkoj traje od 3 do 3,5 godine, dok master studije traju od 1,5 do 2 godine.

© 2TM d.o.o. po materijalima sajta u4ebagermania.ru

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х