Во денешните услови на карантина кои секаде се обновуваат или се откажуваат, полициски час, привремено олеснување и повторно појавување на ограничувања во различни земји, правилата за граничен премин се менуваат скоро секој ден, како за воздушниот, така и за копнениот транспорт. Постојат категории на граѓани кои немаат ограничувања за преминување на границите во такви услови. Постојат и видови на документи, со кои и граничниот премин останува достапен.

© ConvertKit from Unsplash/Преминување на границите за време на пандемија

Еве список на такви категории и документи. Врз основа на овие информации, ќе можете да ја процените достапноста на земјите , отворени граници и дополнителните барања за влезови и излези:

– Граѓани со дозвола за привремен или постојан престој.

Според уставните правила, носителите на дозвола за привремен престој и дозвола за постојан престој кои сакаат да патуваат во нивното место на живеење не можат да бидат притворени или исклучени од влез дури и под карантински услови. Главниот документ за транзит ќе биде потврда со која се потврдува валидната адреса на живеење и дозволата за привремен или постојан престој во земјата.

– Луѓе, чии деловни цели се потврдени со документите кои покажуваат дека е неопходна посета на земјата.

Со други зборови, деловна покана, а во некои земји (на пример, Германија), пополнет образец што укажува на деловни цели може да има статус на дозвола за влез, дури и ако таков патник има туристичка виза од типот Ц.

– Студенти со документ со кој се потврдува уписот во образовна институција.

Во 2020 година, студентите запишани на странски универзитет можеа да ги преминат границите само ако имаат потврда за упис издадена од универзитет. Додека патуваат во земјата на студирање, таквите студенти веќе можат да имаат студентска виза или дури и дозвола за престој, но, како што покажува практиката, дури и со виза од типот Ц, уверението за упис го регулирало правото на студентот да влезе во земјата на почетокот на академската година без ограничувања.

– Повеќето земји, дури и со строга внатрешна блокада, дозволија и сè уште дозволуваат транзит низ нивната територија во случај на намена за влез / излез во рок од 24 часа. Во случај на преминување на копнените граници, потребно е да се претстави потврдено место на крајната дестинација (регистрации, покани…) и да се усогласат со барањата за медицинско тестирање што се применуваат за транзит.

– Роднините на граѓаните кои трајно престојуваат на територијата на други земји имаат право да влезат во таква земја доколку имаат добиено покана во Амбасадата на земјата на живеење. Тие можеби дури и не се ставаат во карантин. Исто така, дозволени се посети на роднини кои постојано живеат во странство и имаат потреба од грижа. Неопходно е да се претстави потврда за здравствената состојба на таков роднина од медицинска установа.

Граѓани со потврдени медицински цели, дипломатски работници, како и возачи на камиони не се ограничени во влезовите и излезите скоро целиот период на пандемија. Тие сега имаат посебен режим на преминување на границата.

Вреди да се одбележи дека особено строгите внатрешни ограничувања на движењето меѓу градовите и регионите во рамките на земјите може да бидат откажани за оние жители кои имаат разумни потврдени цели за патување, како што се работа, медицински преглед, образование, покани за добивање или доставување документи кај владините агенции во друг град, итн. Со вакви документи, дозволено е и внатрешно патување и преминување на границите на други држави.

Напомени

* Различни земји прифаќаат различни видови на тестирање на коронавирус. Покрај нивната валидност, важен е и овластениот статус на лаборатории. Некои земји на ЕУ во моментов прифаќаат тести издадени само во рамките на ЕУ.

* Речиси сите отворени аеродроми ширум светот се опремени со мобилни лаборатории за тестирање патници. Многу од нив се бесплатни.

* Сите документи презентирани на границите и издадени надвор од структурите на амбасадата мора да бидат преведени на јазикот на земјата на презентирање и заверена на нотар. Во некои земји е дозволен англиски превод .

* Граници во различни земји можат да бидат ограничени во работењето и во денови од неделата. Некои граници се затворени поради пренасочување на сообраќајот кон други организирани гранични премини. Секогаш проверувајте го распоредот однапред. Во повеќето случаи, затворена граница не значи забрана за влез воопшто.

Автор: 2TM d.o.o.

Консултации со стручњак

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х