Da li je teško stranom studentu da studira u inostranstvu? Da, nije lako, pogotovo ako postoji jezička barijera. Ipak, univerziteti u Sloveniji, starajući se o svojim studentima, pružaju mogućnosti za paralelno studiranje i učenje jezika. Inovacija 2018. bila je pokretanje programa YearPlus na Univerzitetu u Ljubljani i Primorskom univerzitetu. O tome šta on predstavlja i koje su njegove prednosti za strane studente reći ćemo vam u ovom članku

Photo: Designed by @wavebreakmedia

Šta je YearPlus?

Zamislite situaciju: imate u rukama neophodne dokumente za upis na univerzitet. Istovremeno, do dolaska u zemlju niste imali dodira sa slovenačkim jezikom. Šta da radite?

Postoje najmanje tri opcije.

Prva varijantasu kursevi jezika. U pitanju je stočasovni intenzivni kurs pred početak školske godine. Časovi se održavaju od polovine avgusta do prvog oktobra. Na kursevima ćete dobiti neophodnu osnovu za početak učenja jezika.

Drugo rešenje predstavljaju duži kursevi. Njihovo trajanje je 6 ili 12 meseci. Njihov program prilagođen je govornicima slovenskih jezika i omogućavaju budućim studentima ne samo da se lako snalaze u zemlji, nego i da polože slovenački na univerzitetu visokom ocenom.

I konačno,kao treće rešenje, možete pohađati jezik za strane studente na vašem univerzitetu. Njega sastavljaju i vode stručnjaci koji rade na univerzitetima, što znači da vladaju stručnom leksikom i terminologijom koju ćete morati učiti. Ovaj program se zove YearPlus. Započeo je sa radom 2018. godine. Njegov je zadatak ne samo da pruži iscrpan kurs jezika, nego i da pripremi stručnjaka koji je u stanju da vlada vokabularom neophodnim za lako studiranje izabrane oblasti. Složićete se, to je najjači argument u korist kurseva slovenačkog jezika  na vašem univerzitetu!

Učesnik programa YearPlus i dalje je običan brucoš koji pohađa nastavu, a pri tom dobija detaljan kurs jezika zemlje u kojoj studira. Na kraju školske godine moći će zvanično da potvrdi svoj nivo znanja slovenačkog jezika polaganjem ispita.

Kako postati član programa YearPlus?

Program je 2018. bio dostupan samo studentima Primorske univerziteta i Univerziteta u Ljubljani.

Ključni uslovi za učestvovanje u programu:

  1. Morate biti student prve godine na jednom od studijskih programa univerziteta na kojima se realizuje YearPlus. Ovaj program je dostupan i na osnovnim, i na master studijama.
  2. Student koji je na prvoj godini studija sakupio minimum 30 poena (ECTS), od kojih je 6 na slovenačkom jeziku, ima pravo da besplatno obnovi godinu. (U Sloveniji se, kao i u celoj Evropskoj Uniji, primenjuje evropski sistem bodovanja savlađivanja studijskih obaveza studenta na programu ili po predmetu. Skraćeno se naziva ECTS. Termin vodi poreklo iz engleskog jezika: European Credit Transfer and Accumulation System, ili „Evropski sistem  prenosa i akumulacije bodova“. Bodovi nisu samo ocena vašeg uspeha po predmetu, već su i jedina skala ocena znanja pri prebacivanju sa jednog evropskog univerziteta na drugi).
  3. Pri uslovu uspešno položenih ispita iz stručnih disciplina i slovenačkog jezika u opštem obimu od 60 ECTS (ili od 49 do 60 ECTS, u zavisnosti od zahteva fakulteta), student može da nastavi studiranje odmah na drugoj godini.
  4. YearPlus program je besplatan. Izuzetak je jedino plaćanje kotizacije za obnovu školske godine. Kotizacija iznosi od 25 do 50 evra (u tu sumu spada i izdavanje studentske kartice).
  5. U programu ne mogu učestvovati studenti koji su prema uslovima za upis na izabrani studijski program već pružili sertifikat o poznavanju slovenačkog jezika na nivou B2 ili više.
  6. Svi učesnici programa YearPlus rade test znanja slovenačkog jezika. Prema njegovim rezultatima dele se na grupe, u zavisnosti od nivoa poznavanja slovenačkog, da bi predavanje bilo fokusirano na bitno, a nivo stečenog znanja maksimalan.

Specifičnosti programa YearPlus u 2018. godini

Razlika u programu YearPlus na Primorskom univerzitetu i Univerzitetu u Ljubljani tekuće školske godine bila je samo u rokovima predaje prijava za učešće. Tako je na Univerzitetu u Ljubljani rok bio do 5. oktobra 2018. a na Primorskom univerzitetu do 30. oktobra. Kako tvrde predstavnici univerziteta, najviše prijava su primili od studenata sa programa ekonomije i menadžmenta. Osim toga, popularnost YearPlus-a iskoristili su i studenti sa turističkog smera, kao i brucoši sa fakulteta elektrotehnike, informatike i matematike. Oba univerziteta bila su prijatno iznenađena činjenicom da je ovaj program odmah  naišao na veliki odziv.

Trenutno su direkcije univerziteta u fazi pripreme programa za sledeću školsku godinu. O uslovima učešća u programu bićete blagovremeno obavešteni na našem sajtu!

Olga Šumakova

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х