Студенески кредит (заем) – тоа е резервен план во тој случај кога имате недостаток на сретства за плаќање на студиите, за туристичко патување, за компјутерска техника, за курсеви за изучување на јазик или за нешто слично.

Photo: pixabay/luxstorm

Понудите за кредит се разликуваат во зависност од банката, но заедничко за сите е задолжителното осигурување. Тоа значи, дека гаранцијата за враќање на кредитот е вашиот постојан личен приход. Ако немате личен приход (како поголемиот број од студентите), ви преостанува да го гарантирате враќањето на кредитот со пронаоѓање на жирант. Тоа е лице кое што е во постојан работен однос, како по обичај тоа е еден од родителите, којшто е во можност да го врати кредитот.

Документи, потребни за оформување на кредит:

  1. документ за потврдување на идентитетот на лицето, коешто аплицира за кредит (и жирантот);
  2. даночен број;
  3. потврда од местото на студирање;
  4. потврда за исплата на стипендија/пензија;
  5. забрана за административна исплата;
  6. потврда од работното место на жирантот;
  7. изјава за подигнување на кредит.

Висината на кредитот

Максималната сума на кредитот за студенти е пет илјади евра. Периодот на враќање на кредитот зависи од банката и програмата, на којашто е запишан студентот. Максималниот период е три години. Студентите од завршните години имаат подобри услови за подигнување на кредит.

Повеќе информации за банките, коишто овозможуваат кредити за студентите

Како да го изберете најпогодниот кредит?

Проучете ги условите за одобрување на кредит на интернет. Составете краток список на понуди и побарајте информации од банката со пресметка за кредитот. Споредете ги пресметките за кредити од различни банки.

Кредитот за студенти, како по правило, се одобрува со поповолни услови, отколку кредитите за обичните побарувачи на кредити. Тоа значи, дека трошоците за одобрување на кредит се пониски или воопшто ги нема, при тоа многу често не треба да се плаќа дополнително осигурување (за лицата, коишто се во брак).

Доколку имате потреба можете да се обратите за помош во Здружението на потрошувачи на Република Словенија (на следната веб страна: www.vemvec.si или на  електронската пошта: zps@zps.si.

Избалансирано решение

Во било кој случај, пред да подигнете кредит, добро размислете дали тој навистина толку многу ви е потребен. Ако можете да го одложите трошењето, тогаш подобро да се одлучите за штедење.

Извор: student.si

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:


Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х