Државниот фонд за стипендии на Република Словенија објави конкурс за доделување на стипендии „Ad futura”, за магистерски и докторски студии наменети за државјаните од Западен Балкан, во областа на природните науки, техниката и медицината на високообразовните установи во Словенија. Помеѓу државите од Западен Балкан во рамки на овој јавен конкурс се сметаат Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Србија.

Photo: © 2TM d.o.o.

Висина на распишаните средства и стипендии

Вкупниот износ на распишаните средства за стипендии изнесува 600 000ЕУ и тие се наменети за сите години од студирањето на студентот. Правото на стипендија се доделува од годината кога кандидатот се запишал на студии (2019/2020) до завршувањето на студиската програма.

Стипендијата може да биде доделена за животни трошоци или за школарина на следниот начин:

  1. за животни трошоци, која изнесува 700еу на месец, односно 8400еу за една студиска година или
  2. за школарина, која се исплаќа на образовната установа, при што не таа смее да изнесува повеќе од 3000еу за една студиска година.

Врз основа на овој конкурс, на кандидатот не може да му биде доделена стипендија за интегрирани магистерски програми.

Рок и услови за пријавување

Рокот за пријавување е до 2.9.2019 година. Кандидатите мораат да имаат до рокот за пријавување, уреден привремен престој или склучено валидно полномошно со особа со престој во Република Словенија. Еден од условите за доделување на стипендија е и тоа дека кандидатот не смее да е постар од 28 години на првиот ден од почетокот на студиите.

Кандидатот мора во време на студиите да престојува во Словенија.

Фирмата 2ТМ има долгогодишно искуство со запишување на странски студенти на факултетите во Словенија. Заедно со вас ги избираме најсоодветните студиски програми, успешно ве запишуваме на саканата образовна установа и ви помагаме во реализирањето на вашите професионални планови за иднина.

За повеќе инфомации обратете се на: education@2tm.si или на нашата Facebook страна Студирај во Словенија.

Консултации со стручњак

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Пријавете се на курс:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х