1. Nemčija nadaljuje z nadgradnjo svojega položaja pomembne študijske destinacije.
  1. Vpis mednarodnih študentov v Nemčiji se je v lanskem letu povečal za skoraj 6 odstotkov, količina vpisanih tujih študentov pa je presegla število 340.000.
  1. Približno polovica študentov prihaja iz evropskih držav, skoraj tretjina pa iz Azije.

Nemčija si je zastavila cilj, da bo do leta 2020 gostila že kar 350.000 tujih študentov in zadnji podatki, ki jih je pridobil Nemški akademski urad za izmenjave (Deutscher Akademischer Austauschdienst) kažejo, da je ta cilj tudi povsem uresničljiv.

Photo: Designed by Freepik

Najnovejša izdaja letnega poročila Svetovljanska znanost (Wissenschaft weltoffen) je razkrila, da je količina vpisanih študentov iz tujine na nemških univerzah v letu 2016 dosegla število 340.305. Gre za skoraj 6-odstotno rast v primerjavi z letom poprej, kar kaže na nadaljevanje dolgoročnega trenda nadgarjevanja položaja Nemčije kot pomembne študijske destinacije v Evropi in pa tudi na globalni ravni.

Poročilo iz leta 2017 tako utrjuje položaj Nemčije kot šeste najpopularnejše svetovne študijske destinacije (pred njo so zgolj ZDA, Velika Britanija, Avstralija, Kanada in Kitajska). Hkrati se zelo hitro približuje Veliki Britaniji, ki je trenutno še vedno najpopularnejša evropska destinacija za študij v tujini. Vendar medtem ko število tujih študentov v Veliki Britaniji pretežno stagnira (oziroma zelo počasi raste) že od leta 2012, se je število tujih študentov v Nemčiji med leti 2012 in 2016 povečalo za več kot tretjino (za približno 36 odstotkov).

Vpis mednarodnih študentov v Nemčiji, 2009-2016. Vir: Nemški akademski urad za izmenjave

Kot je razvidno iz zgornjega grafa, se je vpis na nemške univerze v zadnjih letih povečal, čemur med drugim botrujejo nizke šolnine, možnost podiplomskega študija v angleškem jeziku in izboljšane pravice za delo po zaključku študija za tuje diplomante.

Vidimo lahko tudi, da Nemški akademski urad za izmenjave razlikuje med dvema kategorijama tujih študentov – Bildungsinländer (študenti drugih narodnosti, ki so srednje šolanje zaključili v Nemčiji) in Bildungsausländer (študenti drugih narodnosti, ki so srednje šolanje zaključili izven Nemčije). Druga skupina je predstavljala skoraj 3 od 4 tujih študentov, ki so v lanskem letu obiskovali nemške univerze. Po mnenju Nemškega nacionalnega urada so ravno ti študenti tisti, ki so v Nemčijo prišli izključno z namenom pridobitve višje izobrazbe.

Prav tako je vredno omembe, da študenti tipa Bildungsausländer predstavljajo veliko večino rasti pri vpisu (približno 74 odstotkov).

Kot smo poročali že lansko leto, ima Nemčija zelo izrazito raznolik mednarodni vpis – še posebej, če ga primerjamo s preostalimi pomembnimi študijskimi destinacijami. V tem letu je sicer prišlo do sprememb v vrstem redu top 20 trgov, ki svoje študente pošiljajo na študij v tujino, vendar se vseeno v skoraj vseh državah število študentov, ki se odločajo za študij v tujini, iz leta v leto veča. Izjemi sta samo Rusija in Poljska, kjer je število takih študentov v letu 2016 nekoliko upadlo.

Večina tujih študentov v Nemčiji še vedno prihaja s Kitajske. Kitajski študenti namreč predstavljajo kar 13 odstotkov vseh tujih študentov v Nemčiji, njihovo število pa se je samo v lanskem letu povečalo za 7 odstotkov. V letu 2016 se je povečala tudi število študentov iz Indije (za 16 odstotkov), Italije (ki je nadomestila Francijo na petem mestu po številu študentov, njihovo število se je povečalo za kar 12 odstotkov) in Združene države Amerike (porast za 10 odstotkov).

Zanimivo je dejstvo, da je večina izmed 20 držav, ki pošljejo največ študentov, v zadnjih letih doživela precej majhno rast, saj je bila pri večini rast v številu študentov zgolj 3-odstotna. Tako je kljub velikemu porastu števila študentov iz Indije narodnostni sestav tujih študentov v Nemčiji še vedno zelo raznolik.

Vir: monitor.icef.com

STOPITE V STIK Z NAMI

in prejmite brezplačno posvetovanje s strokovnjakomPolitika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

STOPITE V STIK Z NAMI:


Politika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

х
Dobi nasvet

STOPITE V STIK Z NAMI:Politika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

x
Pošljite povezavo do e-poštex

STOPITE V STIK Z NAMI

in prejmite brezplačno posvetovanje s strokovnjakomPolitika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

X
Pridobite brezplačno posvetovanje

STOPITE V STIK Z NAMI:Politika zaščite osebnih podatkov

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

Nastavitev te zastavice je obvezna za pošiljanje sporočila!

х