Studenti u Sloveniji mogu iskoristiti dodatnu godinu studentskog statusa: sve o studentskom apsolventskom stažu u Sloveniji

Cilj svih studenata (i njihovih roditelja) je završiti studije i steći stručno zvanje i što pre ući na tržište rada. Međutim, događa se da vreme za ispunjavanje svih obaveza ističe i kraj poslednjeg semestra je tu. Studenti u Sloveniji imaju mogućnost da upišu dodatnu ili tzv. apsolventsku te na taj način produže status studenta i iskoriste sve studentske beneficije za još jednu godinu.

Photo: pixabay/Wokandapix

Šta je apsolventski staž?

Nakon završetka poslednjeg semestra, studenti mogu iskoristiti dodatnu godinu. Ako student do tada nije diplomirao ili završio diplomski/master rad, može mu se produžiti status studenta. U toj dodatnoj godini podleže istim pravilima i uslovima kao i ostali studenti.

Ko ima pravo apsolventskog staža?

Samo oni studenti koji nisu iskoristili svoj bonus tokom studija na određenom nivou mogu uživati ovo pravo, odnosno, ako nikada nisu ponovili godinu i nikada se nisu prebacivali na neki drugi studijski program. Naime, oni nemaju apsolventski staž i status studenta im ističe završetkom poslednjeg semestra studija. Izuzetak su studenti integrisanih master studija (na primer, medicina, farmacija, veterina, arhitektura, matematika, teologija) koji mogu jednom koristiti bonus tokom studija, a da i dalje imaju pravo apsolventskog staža.

Pod kojim uslovima student može ostvariti svoje pravo na apsolventski staž?

Student ostvaruje svoje pravo upisom na dodatnu tj. apsolventsku godinu. Ovo se pravo može ostvariti tek nakon završetka poslednjeg semestra, pod sledećim uslovima:

  1. ako nije završio svoje studije na prvom ili drugom ciklusu studija u roku od 12 meseci nakon završetka poslednjeg semestra,
  2. ako nije završio integrisane studije drugog ciklusa u roku od 12 meseci nakon završetka posljednjeg semestra,
  3. ako nije završio postdiplomske studije trećeg stepena u odgovarajućem zakonskom roku.

Upis apsolventskog staža moguć je bez obzira na broj postignutih bodova (ECTS).

Koja je razlika između prepisivanja i prelaza na drugi studijski program?

Potrebno je razlikovati prepis i prelaz. Ako se student upisuje u drugu obrazovnu ustanovu iste godine (na primjer, sa 2. godine fakulteta na 2. godinu drugog odabranog fakulteta), tada govorimo o prepisu ili promeni studijskog programa, te stoga ne postoji pravo apsolventskog staža. Ako je student iskoristio prelaz na drugi fakultet (na primjer, sa 1. godine fakulteta na 2. godinu na drugi odabrani fakultet), tada on/ona ima pravo na apsolventski staž.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x