Studije na VŠHTB otvaraju vrata ka svetu: intervju sa mr Tadejom Krašnom, v.d. dekana Visoke škole za hotelijerstvo i turizam Bled

Visoka škola hotelijerstva i turizma Bled osnovana je 2010. godine i jedina je visokoškolska ustanova u Sloveniji koja sprovodi studijske programe Hotelijerstvo i turizam i Zdravstveni turizam. Između ostalog, ona se može pohvaliti i lokacijom s obzirom na to da je Bled mesto s prepoznatljivom tradicijom turizma i ugostiteljstva, te velikom zapošljivošću svojih diplomiranih studenata.

Photo: mr Tadeja Krašna, v.d. dekana Visoke škole za hotelijerstvo i turizam Bled

– Koje su posebnosti VŠHTB?

– Visoka škola hotelijerstva i turizma Bled jedina je visokoškolska ustanova u Sloveniji koja sprovodi studijske programe Hotelijerstvo i turizam i Zdravstveni turizam, koji je jedinstven spoj studija medicine i turizma. Budući studenti mogu birati između modula Menadžment zdravstvenog turizma i Menadžment velnes turizma. Odlučili smo pokrenuti ovaj studijski program jer ljudi sve više pažnje posvećuju zdravlju i zdravom načinu života. Briga za zdravlje, izlazak iz rutine i kvalitetna zdravstvena zaštita takođe su često motivi za putovanja. Time se bavi zdravstveni turizam, koji je posebna grana turističke delatnosti, gde je akcenat na lečenju i zdravstvu ili medicinskim uslugama.

Uz to, imamo i studijski program hotelijerstva i turizma, gdje studenti biraju između modula Turistički menadžment i Hotelski menadžment. Za sada smo jedini sa studijama hotelijerstva u Sloveniji. Nalazimo se na Bledu, mestu s prepoznatljivom tradicijom turizma i hotelijerstva i jednom od vodećih turističkih destinacija u Sloveniji.

– Šta je to što VŠTHB odlično radi?

– Naša misija je razvijati znanje, veštine i ideje u duhu otvorenosti, učiniti ih korisnim i preneti ih na naredne generacije. Studije turizma preporučujemo svima koji su zainteresovani za rad sa ljudima, organizovanje putovanja, brigu o zdravlju, osmišljavanje inovativne, kreativne i sveobuhvatne ponude prilagođene individualnom gostu. Naglasak je na timskom radu, studiji primera, nezavisnosti pojedinca i suverenitetu. Podstičemo kreativnost, inovacije i preduzetništvo. Studenti imaju priliku da odrade praksu u okviru EU – Erasmus +. Želimo pripremiti diplomce oba studijska programa za neposredan nezavisni rad na području turizma i zdravstva, omogućavajući im zaposlenje neposredno po završetku studija. Turizam, zajedno s hotelijerstvom, jedan je od najvažnijih sektora usluga u svetu i nudi širok spektar mogućnosti zapošljavanja na međunarodnom tržištu rada. Isto je i sa zdravstvenim turizmom, koji dobija sve veći značaj jer Oxford Economics procenjuje 25% godišnjeg rasta zdravstvenog turizma u sledećih 10 godina. Godišnje ima 11 miliona zdravstvenih turista, što takođe znači i povećanu potrebu za zapošljavanjem adekvatno obučenog osoblja.

– Koliko studenata studira kod vas, odakle dolaze i na koje se programe najviše upisuju?

– Ove godine smo u program Zdravstveni turizam upisali 45 studenata, od kojih su dve studentkinje bile iz Ekonomske škole iz Austrije. S obzirom na to da smo privatna institucija, s naglaskom na individualni pristup, to je poprilično mnogo. Oba su studijska programa bila ravnomerno zastupljena do ove godine. Ove godine primetili smo nešto veću potražnju za studijama hotelijerstva. Međutim, na studijskom programu Zdravstveni turizam postoji veća potražnja za modulom Menadžment zdravstvenog turizma. Studenti dolaze iz cele Slovenije i upisuju se u našu školu bilo nakon završetka srednje škole ili nakon završetka više škole. Imamo i vanredne studije tako da su kod nas dobrodošli studenti svih uzrasta.

– Kakva je vaša strategija za privlačenje stranih studenata?

– Radimo s 2TM-om kako bismo dobili strane studente.

– Koja su vizije, ambicije i ciljevi za razvoj VŠHTB-a?

– Središnje načelo VŠHTB-a je edukovati visoko kvalifikovano osoblje i istovremeno doprineti ekonomskom razvoju područja i šire zajednice. Među ciljeve na prvom mestu uvek stavljamo kvalitetno sprovođenje studijskih programa i brigu o studentu. Nakon toga sledi: međunarodna saradnja sa povezanim institucijama i sudjelovanje u međunarodnim projektima i uspostavljanje partnerstva sa domaćom i stranom privredom. Uvek su nam dobrodošle mlade kolege koje zanima nastava i istraživanje. U budućnosti nameravamo razviti master program iz međunarodnog menadžmenta u turizmu.

Pozivamo vas da nam se pridružite na Bledu.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x