Svaki je početak težak, kažu. Međutim, puno je lakše imati nekoga pored sebe koji će vam pomoći savetom i uputiti vas na pravi put. Tokom studija, studentima pomaže tutor koji olakšava prelaz iz srednje škole u visoko obrazovanje te pruža savete i pomoć u mnogim pitanjima koja se odnose na studije i studentski život.

Photo: pixabay/nrjfalcon1

Šta je tutorstvo?

Tutorstvo je sistematičan i organizovan oblik pomoći studentima pri studijama i njihovom akademskom napretku. U procesu tutorstva učestvuju tutor, student i koordinator tutora.

Tutor može biti student više godine ili predavač. Njegov je posao da tzv. tutorantu, pruža informacije, savetuje, pomaže pri dobijanju informacija i znanja, da motiviše, usmerava i daje primer.

Koordinator tutora je član stručnog, istraživačkog ili nastavnog osoblja ili student.

Kako tutor pomaže?

Razlikujemo tutore studente i tutore učitelje.

Glavni zadatak tutora studenta je savetovanje studenata o studijskim i drugim temama vezanim za studentski život, kao što su bonovi, domovi, javni prevoz, studentske povlastice itd. Studenti su tako upoznati sa pravima i dužnostima, postupcima i pravilima rada Fakulteta, Studentskog saveta i studentskog života uopšteno. Takođe, tutor može pomoći u sakupljanju studijskog materijala i na taj način pružiti adekvatnu podršku studiranju brucoša i mlađih studenata.

Glavne uloge tutora učitelja su savetovanje studenata o njihovim studijama, biranju predmeta, nastavku puta i mogućnosti karijere. Takođe može pomoći u rešavanju problema sa studijama ili drugog problema koji se pojavi tokom njih.

Samo podrška, a ne prigušivanje

Tutor može pomoći studentima sa raznim problemima i uputiti ih u pravom smeru. Međutim, treba naglasiti da njegova pomoć služi samo kao potpora, a ne kao pritisak. Tutor ne traži informacije umesto studenta, već ga samo usmerava. Takođe ne daje savete kako prepisivati ili varati na ispitima, ne komentariše profesore i njihov rad (metod predavanja, ocenjivanje itd.). Uz to,  ne piše seminarske radove i  zadatke  studentima niti im da je beleške.

Tutor za sve

Postoji nekoliko vrsta tutorstva koje se razlikuju u pogledu vrste ili oblika pomoći kao i toga kome je pomoć upućena. Opisujemo samo nekoliko.

Uvodno tutorstvo

Predviđeno je za brucoše ili pridošlice kako bi im pomoglo da se prilagode na svoj studentski život i da se integrišu u novo obrazovno okruženje.

Predmetno tutorstvo

Služi kao dodatna pomoć studentima u razumevanju i učenju osnova iz pojedinih predmeta.

Tutorstvo studentima sa invaliditetom

Pomaže studentima s posebnim potrebama da se lakše prilagode i integrišu u studentski život i rad. Tutor im pomaže i u onim studijskim aktivnostima  koje ne mogu samostalno obavljati.

Tutorstvo za strane studente

Tutor pomaže stranim studentima pri dolasku u Sloveniju u savladavanju kulturnog šoka i navikavanju na novo okruženje.

Tutorstvo za obaveznu praksu

U ovom obliku tutorstva studentu se pomaže u pronalaženju i organizovanju obavezne studijske prakse.

Gde pronaći tutora?

Tutorstvo je prisutno na većini fakulteta. Tutor obično sa svojim tutorantima komunicira  putem mejla ili telefona. Kontakte možete naći na veb stranicama svake obrazovne ustanove.

Biti tutor znači prednost

Ako ste komunikativni, organizovani, strpljivi, radite s ljudima i više niste brucoš, možete se prijaviti na poziv studentskog tutora, koji se obično objavljuje na kraju semestra. Ako ispunjavate kriterijume za izbor i odabrani ste na pozivu za dostavu predloga projekata, morate pohađati obuku za tutore pre početka akademske godine.

Biti tutor i pomagati studentima je prednost, jer  na većini fakulteta mogu tražiti tutorstvo kao izborni predmet za ECTS bodove. I poslednje, ali ne najmanje bitno, kroz praksu tutorstva, nauči se je mnogo i stiču se  važne kompetencije za rad sa ljudima, koje se takođe mogu uvrstiti u cv, čime se stiče  prednost na tržištu rada.

Autor: Špela Zupan Štampohar

Izvor: uni-lj.si

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x