Univerzitet u Mariboru: fakultet za građevinarstvo, saobraćajni inženjering i arhitekturu

Na rejtingu slovenačkih univerziteta državni univerzitet u Mariboru zauzima drugo mesto, a ispred njega se nalazi samo Univerzitet u Ljubljani. Visokoškolska ustanova koja se nalazi u Mriboru ima 17 fakulteta. Konstantno interesovanje od strane slovenačkih i stranih budućih studenata izaziva fakultet FGPA (Fakultet za građevinarstvo, saobraćajni inženjering i arhitekturu). Nastavni programi ovog fakulteta ističu se svojom aktuelnošću, društvenim značajem i praktičnim usmerenjem.

Photo by Rawpixel on Unsplash

Master programi

Fakultet FGPA nudi dva master programa na engleskom jeziku: „Građevinarstvo“ i „Arhitektura“. Nastava na njima se odvija redovno. Oba programa su otkrivena za strance koji imaju diplomu bečelora. Kako bi uspešno usvajao nastavni materijal, budući student mora da vlada engleskim jezikom na nivou B2 ili višem. Dužina studija na oba master programa iznosi 2 godine (4 semestra). Sadržaj nastavnih programa je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Očigledna prednost upisa na Univerzitet u Mariboru je pristupačna cena studija: jedna školska godina na master studijama košta 1 750 evra. To je značajno niže od cene studija na sličnim nastavnim programima u Nemačkoj, Engleskoj, Češkoj ili u drugim evropskim zemljama. Finansijska pristupačnost je veoma važan argument u korist Univerziteta u Mariboru prilikom izbora mesta studija u inostranstvu.

Master programi fakulteta FGPA su usmereni na obrazovanje stručnjaka koji vladaju temeljnim teoretskim znanjima i neophodnim veštinama. Kako naglašava dekan fakulteta FGPA, profesor dr Miroslav Premrov, na savremenom tržištu rada su traženi stručnjaci u oblasti građevinarstva i arhitekture, koji vladaju znanjima iz bliskih oblasti. Upravo zato je u nastavne programe uključen kompleks stručnih i pomoćnih disciplina.

Prednosti studiranja po programima FGPA

Deviza Mariborskog univerziteta je postala: „Izgradite svoju budućnost!“. Na ovom univerzitetu su stvoreni idealni uslovi da student dobije teorijska znanja i praktične veštine koje će mu biti neophodne po završetku studija. Univerzitet je poznat po savremenoj nastavno-materijalnoj bazi i visokom profesionalizmu profesorsko-predavačkog kolektiva.

Fakultet FGPA raspolaže odlično opremljenim slušaonicama i kabinetima, bibliotekom i čitaonicom sa bogatim fondom nastavne i naučne literature, kao i sportskim kompleksom. Studenti koji studiraju na master programima „Građevinarstvo“ i „Arhitektura“ objedinjeni su u male nastavne grupe. To omogućava predavačima da otkriju potencijal svakog studenta.

Na fakultetu se ozbiljna pažnja posvećuje samostalnom naučnoistraživačkom radu studenata. Vrlo važna komponenta nastavnog procesa je i praksa u privredi. Studenti odlaze na praksu u istaknute građevinske firme i arhitektonske biroe u regionu. Osim toga, za studente se organizuju stručne ekskurzije u gradove Slovenije i susedne zemlje. Na fakultetu se redovno organizuju kulturne, zabavne i sportske manifestacije.

Univerzitet u Mariboru učestvuje u međunarodnom programu studentske razmene Erasmus+. Ovaj univerzitet ima bilateralne sporazume sa više od 500 univerziteta Evrope, Azije, Južne i Severne Amerike i Australije, zahvaljujući čemu studenti fakulteta FGPA imaju mogućnost da putuju na studije i praksu u najrazličitije uglove planete. Mariborski univerzitet učestvuje i u programu razmene predavača. Niz nastavnih disciplina studentima FGPA predaju vodeći profesori Evrope.

Studije na programima „Građevinarstvo“ i „Arhitektura“ predstavljaju garanciju za dobijanje fundamentalnog visokog obrazovanja koje je u skladu sa savremenim zahtevima društva. Diplomci master programa fakulteta FGPA su konkurentni na međunarodnom tržištu rada. Mladi stručnjaci sa diplomom Mriborskog univerziteta imaju široku karijernu perspektivu.

Treba reći i da je Slovenija po mentalitetu, kulturi i jeziku bliska studentima iz slovenskih zemalja, tako da se oni ovde osećaju prijatno i udobno. Mariborski univerzitet je 2014. godine dobio međunarodnu nagradu Study Portals za “Zadovoljstvo stranih studenata univerzitetom”. Prosečna ocena koju su ovoj visokoškolskoj ustanovi dali strani studenti iznosi 9,5 bodova na skali od 1 do 10.

Mogućnosti za zapošljavanje po završetku fakulteta FGPA

Glavni poslodavci mladih stručnjaka su slovenačke i međunarodne građevinske firme, projektne radionice, inženjersko-konsultacioni biroi, arhitektonski studiji, opštinski i državni organi. Diplomci programa „Građevinarstvo” mogu da rade kao građevinski inženjeri, upravnici ili načelnici gradilišta, stručnjaci projektno-konstruktorskog odeljenja, inženjeri za tehnički nadzor.

Diplomci koji su studirali na programu „Arhitektura” zapošljavaju se kao arhitekte, dizajneri enterijera, industrijski dizajneri. Visok nivo obrazovanja na master programu pruža mogućnost diplomcima fakulteta FGPA da predaju na višim školama. A neki mladi ljudi po završetku studija više vole da se bave samostalnom preduzetničkom delatnošću u oblasti građevinarstva i arhitekture. Zato se može jednoznačno tvrditi da je izbor fakulteta FGPA Mariborskog univerziteta odlično rešenje za one koji žele da upišu master studije u inostranstvu i da po završetku studija steknu zanimljivu i traženu specijalnost. Važno je istaći da školska godina na univerzitetima u Sloveniji počinje 1. oktobra i na programe „Građevinarstvo” i „Arhitektura” još uvek možete da stignete da se upišete čak i za tekuću godinu!

Besplatne konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!


KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se na kurs:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x