Univerzitet u Mariboru prvi put ušao među kandidate za uključivanje na Šangajsku listu

Univerzitet u Mariboru prvi put je ušao među kandidate za uključivanje na najprestižniji globalni rejting univerziteta – Šangajsku akademsku listu (Academic Ranking of World Universities – ARWU), budući svrstan u grupu univerziteta koji dele mesta od 501. do 600. Rejting je bio zvanično objavljen od strane „Shanghai Ranking Consultancy” 15. avgusta 2018. godine. Ova lista sadrži 500 najboljih univerziteta na svetu. Još 1000 univerziteta ulaze u spisak kandidata.

Kriterijumi koje koristi ARWU za određivanje kvaliteta rada univerziteta su sledeći: broj bivših studenata koji su dobili Nobelovu nagradu ili Fildsovu medalju (udeo kvaliteta obrazovanja u oceni iznosi 10%); broj zaposlenih koji su dobili Nobelovu nagradu ili Fildsovu medalju (kvalitet osoblja – 20%); broj istraživača sa visokim citatnim indeksom, koji rade u 21 naučnoj oblasti (kvalitet personala – 20%); broj članaka objavljenih u časopisima „Nature“ i „Science“ (kvalitet istraživanja – 20%); Science Citation Index (SCIE) – Indeks naučnog citiranja i Social Sciences Citation Index (SSCI) – Indeks citiranja u oblasti društvenih nauka (kvalitet istraživanja – 20%); srednji pokazatelj akademskih dostignuća po istraživaču (FTE) prema gorenavedenih pet kriterijuma (srednji pokazatelj kvaliteta – 10%).

Univerzitet u Mariboru u 2018. godini zauzima sledeća mesta po pojedinačnim studijskim programima: „Matematika“ – od 401. do 500. mesta (od 500), „Fizika“ – od 401. do 500. mesta (od 500), „Elektrotehnika“ – od 301. do 400. mesta (od 500), „Hemijski inženjering“ – od 301. do 400. mesta (od 500), „Pravo“ – od 151. do 200. mesta (od 200), „Državna uprava“ – od 151. do 200. mesta (od 200).

Tokom 2018. godine „Shanghai Ranking Consultancy” je sakupio podatke na više od 1500 svetskih univerziteta i 15 avgusta je objavio spisak 500 najboljih univerziteta i 500 univerziteta kandidata za uključivanje u rejting (ARWU World Top 500 Candidates). Sastav prve desetorke najboljih univerziteta na svetu za 2018. godinu nije se promenio: od momenta prve publikacije liste na njoj nepromenjeno vodi Harvardski univerzitet.

U julu 2018. godine objavljeni su i rezultati globalnog rejtinga akademskih predmeta (Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018). On uključuje preko 1600 univerziteta iz 83 zemlje sveta, koji su bili ocenjivani u 54 nastavne oblasti.

Izvor: um.si

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Подайте заявку
на обучение
в Словакии!

Политика защиты персональных данных

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x