Visoka poslovna škola koja podučava preduzetništvo, menadžment i marketinške veštine: intervju sa mr Katjom Kraškovic, direktoricom Fakulteta za preduzetništvo na GEA College

Od svog osnivanja 1990. godine GEA College u Sloveniji  bio je sinonim za poslovno obrazovanje sa fokusom na preduzetništvo i menadžment. U početku je bio namenjen samo preduzetnicima, a kasnije, kad se ukazala potreba, počeli su uvoditi studijske programe.

Razgovarali smo sa direktoricom Fakulteta za preduzetništvo na GEA College, mr  Katjom Kraškovic.

Photo: mr Katja Kraškovic, direktorica Fakulteta za preduzetnišvo na GEA College

Možete li nam reći kako je nastao GEA College 1990. godine i kako se šest godina kasnije razvio Fakultet za preduzetništvo?

– GEA College nastao je kao inicijativa preduzetnika i pojedinaca koji su osetili da na prostoru Slovenije i šireg regiona ne postoji sličan, praktično  orijentisan oblik obrazovanja za preduzetnike i one koji bi to hteli postati. Do danas je glavna misija i pravac našeg delovanja  pomaganje  u razvoju i sticanju ključnih veština i kompetencija preduzetnika i privrednika. U početku delujući kao preduzetnički centar za edukaciju, GEA College nudio je razne poslovne obuke, radionice, seminare i akademije, te brzo shvatio da preduzetničku misao i poslovanje treba preneti  i  mlađim generacijama. Zato je logična posledica bila da smo prvi u regiji ponudili kvalitetne studije preduzetništva. Danas je GEA College mnogo više od trening centra za preduzetnike ili fakulteta. Pružamo kompletno potporno okruženje za sve koji žele korporativne, poslovne, menadžerske i marketinške veštine. Uz različite  preddiplomske i postdiplomske studijske programe i programe  usavršavanja za firme, postoje i centar za karijeru, inkubator, klub alumni uspešnih diplomaca itd. Ponosni smo na činjenicu da je GEA College svojim aktivnostima i naporima od osamostaljenja pomogao uspostavlajnju  boljeg preduzetničko-poslovnog ekosistema u Sloveniji.

– Na koje ste studijske programe najviše ponosni?

– Naš najpoznatiji i najtraženiji  program  su osnovne studije  preduzetništva. Verujemo da je većina ljudi upoznata sa ovim programom. Ipak, razvoj novih programa na koje smo takođe ponosni ne smemo  zanemariti. Verujemo da je potrebno razvijati programe u skladu sa potrebama tržišta, trendovima i profesijama budućnosti, tako da smo u tome vrlo aktivni i uključujemo privrednike  i preduzetnike u formiranju naših programa. Zbog toga smo u naše studijske programe uključili Digitalni marketing i Upravljanje rizikom i korporativnu sigurnost. Digitalni marketing prvenstveno pruža  specijalne veštine dizajniranja i stvaranja sadržaja, upravljanje društvenim mrežama, marketing putem e-pošte, mrežno oglašavanje i druga temeljna znanja  potrebna u ovoj brzorastućoj industriji. Program postdiplomskog studija Upravljanje rizicima i korporativna sigurnost fokusira se na različite aspekte korporativne sigurnosti, kao što su geostrateški i politički aspekti, sigurnosni standardi u poslovnim procesima, planiranje i razvoj korporativne sigurnosti, procesi nadzora i mnogi drugi. Ukratko, to je odgovor na goreća pitanja moderne firme  koja se suočava sa sve većim pretnjama.

– Kakva je zapošljivost diplomaca sa GEA College?

– Te su nam informacije od najveće važnosti jer smo zapravo odgovorni ili delom odgovorni  za zapošljivost naših diplomiranih studenata, zbog čega merimo podatke na tržištu svake dve godine. Možemo se pohvaliti da je godinama  čak 90 posto naših diplomiranih studenata   zaposleno. Prošle godine čak 97 posto. Ovo nije jedini podatak koji nas raduje. Kako je naša misija širiti preduzetnički način razmišljanja, posebno nam je drago što čak 30 posto diplomiranih studenata pokreće vlastiti biznis. Možda i to, što čak 45 posto naših diplomaca zauzima vodeće položaje u firmama.  Činjenica je da prilično velik broj naših studenata dolazi iz porodičnih firmi  ili je čak započela svoju preduzetničku karijeru tokom studija.

– Šta je to u čemu se ističe  GEA College ?

– Naglasak naših studija je na korisnosti poslovnog znanja koje se postiže uglavnom uz pomoć predavača s bogatim praktičnim iskustvom. Dakle, znanje koje traži tržište i može se odmah upotrebiti. Čvrsto verujemo u lični pristup i nastojimo svakom studentu posvetiti poseban način za izgradnju  posebnog odnosa.  Ponosni smo što smo fleksibilni i kao takvi nudimo studentima različite oblike studija. Tako oni koji imaju porodicu, karijeru ili druge odgovornosti mogu birati između klasičnih, kombinovanih e-studija i prilagođenih studija. Sa našim studentima gradimo dugoročan odnos, koji nastavljamo i nakon što diplomiraju. U tu svrhu nudimo preduzetničko okruženje za podršku koje se sastoji od Biznis inkubatora, Centra za karijeru i međunarodne kancelarije koji u velikoj meri olakšava početne korake u karijeri i pomaže im kasnije na preduzetničkom putu. Diplomci takođe ostaju povezani u klubu Alumni,  koji nudi mogućnosti umrežavanja na svim nivoima.

Iznad svega, moderna smo visoka  poslovna škola koja prenosi znanje iz preduzetništva, menadžmenta i marketinške veštine. Uz međunarodno akreditovane programe osnovnih i postdiplomskih studija, pružamo i poslovne treninge, obuke i radionice za firme i njihove zaposlene. U obrazovnom procesu posvećeni smo promociji preduzetničkog razmišljanja i razvoju kompetencija 21. veka.

– Kakve su ambicije i ciljevi za razvoj GEA College-a?

– Želimo postati vodeća poslovna škola u regiji, sa kvalitetom obuke  i praktičnom orijentacijom. Želimo razviti nove programe za buduća zanimanja i pomoći studentima da steknu praktične veštine koje ih vode na dobrom putu do uspeha. Cilj je takođe da pređemo  granice i postanemo međunarodni. Važni ciljevi uključuju sprovođenje MBA programa pod stranom  licencom i uvođenje double degree programa  sa školama širom sveta.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar

Konsultacije specialista

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x