Тешко ли е да се студира во странство? Не е лесно, особено ако постои и јазична бариера. Како и да е, образовните установи во Словенија се грижат за студентите и им овозможуваат да студираат и истовремено да го учат и јазикот. Новина во 2018 година беше отпочнувањето на програмата YearPlus на универзитетите во Љубљана и во Приморска. Во оваа статија ќе ја претставиме оваа програма и ќе ги прикажеме предностите за странските студенти.

Photo: Designed by @wavebreakmedia

Што е YearPlus?

Замислете ја следнава ситуација – ве примија на посакуваниот универзитет во Словенија. Но, не го знаете словенечкиот јазик. Што ќе направите?

Имате три опции.

Првата и една од најдобрите е да почнете со јазичен курс. Зборуваме за 100-часовен интензивен курс пред да почне академската година. Часовите се од средината на август до 1 октомври. За време на курсот, ќе ја добиете потребната основа за да почнете со учењето на јазикот.

Втората опција е да одите на подолготраен јазичен курс. Курсевите траат од 6 до 12 месеци. Програмата е приспособена за говорители од словенските јазични подрачја и не само што ќе ви овозможи лесно да се вклопите во средината туку и успешно да го положите испитот по словенечки јазик на универзитетот.

Трета опција е јазичната студиска програма за странски студенти на самиот универзитет. Ја конципираат и таму предаваат стручњаци кои работат во високообразовните установи, што значи дека тие користат професионален речник и терминологија кои мора да ги научите. Оваа програма се вика YearPlus и таа почна да функционира во 2018 година. Нејзина задача не е само да обезбеди продлабочени јазични курсеви, туку и да подготви стручњак кој ќе го стекне потребниот речник за полесно да се усоврши во професијата што ја избрал. Ова е најтешкиот аргумент во корист на словенечките јазични курсеви на вашата образовна установа.   

Учесниците во програмата YearPlus се студенти во прва година на избраната студиска програма и во исто време, тие слушаат детален јазичен курс со цел да го научат јазикот на земјата во која моментално живеат. На крајот од академската година, ќе бидат способни да го покажат нивото на словенечкиот јазик, со тоа што ќе полагаат испит по словенечки.

Како да станете член на програмата YearPlus?

Во 2018 година оваа програма беше достапна само за студентите од универзитетите во Љубљана и во Приморска.

Клучни услови за учество во програмата:

  1. Мора да бидете прва година на некоја од универзитетските студиски програми каде што е воведена програмата YearPlus. Достапна е и на додипломски и на постдипломски студии.
  2. Студентот кој во прва година стекнал најмалку 30 ЕКТС-кредити, од кои 6 се за словенечки јазик, има право бесплатно да ја повтори академската година. Со други зборови, ако успехот на крајот од годината ви е лош, можете уште еднаш да почнете од нула. Во Словенија, како и во целата Европска Унија, за пресметување на академскиот успех на студентите се користи ЕКТС-системот (Европски кредит трансфер систем). Овој термин потекнува од англ.: European Credit Transfer and Accumulation System. Кредитите не се користат само за евалуација на академскиот успех по определен предмет, туку служат и како единствена скала за проценка на знаењето при префрлување од еден европски универзитет на друг.
  3. Ако студентот успешно ги положил испитите по основните предмети и по словенечки јазик и има вкупно 60 ЕКТС-кредити (или од 49 до 60 ЕКТС-кредити, во зависност од барањата на факултетот), може да ги продолжи студиите во втора година. 60 ЕКТС-кредити е високо ниво на академско достигнување.
  4. Ако студентот платил партиципација за првата година, не треба да плаќа дополнително за учество во програмата YearPlus. Исклучок од ова правило е котизацијата за повторување на академската година, која изнесува од 25 до 50 евра (оваа сума вклучува и издавање на студентска легитимација).
  5. Студентите, кои според условите за упис на определената студиска програма, имаат доставено сертификат за познавање на словенечкиот јазик на ниво Б2 или повеќе (на пр. оние кои се запишани на магистерски студии по новинарство, право, словенистика и сл.), немаат право да учествуваат во програмата YearPlus.
  6. Сите учесници во програмата YearPlus треба да го положат испитот за владеење на словенечкиот јазик. Според резултатите, студентите ќе бидат поделени во групи, во зависност од нивото на знаење на словенечкиот јазик, па така наставата може да биде фокусирана, а знаењето – зголемено.
  7. Ако успешно ги положите испитите во рамките на програмата, ќе може да преминете во втора година. Доколку подготвителната година ви е тешка, и оценките за предметите не се доволно високи, имате право повторно да запишете прва година. Во овој случај, зборот „повторување“ на годината нема негативна конотација. Забележливо ќе бидете подобри од бруцошите: ќе го знаете словенечкиот јазик на високо ниво, веќе ќе ги имате полагано некои од стручните предмети, а и ќе ги препознавате нијансите на функционирање на образовниот процес.

Карактеристики на програмата YearPlus 2018

Разликата помеѓу програмите YearPlus на универзитетите во Приморска и во Љубљана во тековната академска година е само во крајните рокови за пријавување за учество. Па, така апликациите на Универзитетот во Љубљана се примаа до 5 октомври 2018 година, а на Универзитетот во Приморска – до 30 октомври. Според претставниците на универзитетите, најголем број пријави пристигнале од студенти на програмите по Економија и Менаџмент. Освен тоа, YearPlus е популарна и кај студентите на програмите по Туризам, како и кај бруцошите на Факултетот за електроинженерство, ИТ и математика. И двата универзитета се пријатно изненадени што овој нов едукативен производ за кратко време наиде на толкав интерес.

Овој период, универзитетската администрација почна со подготовка на програмата за следната академска година. Ви ветуваме дека навреме ќе ве известиме за условите за учество во оваа програма. Редовно посетувајте ја нашата веб-страница!

Олга Шумакова

Консултации со стручњак

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци


КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

и добијте консултации од нашите специјалистиПолитика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Аплицирајте
за студии
во Словачка!

Политика на заштита на личните податоци

×

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х

Приjавете се на курс соодветен за вас

за словенечки јазик

соодветен за вас

Политика за заштита на личните податоци

X

Побарајте консултации


Политика за заштита на личните податоци

х