U Češkoj se nalazi najstariji univerzitet u Centralnoj Evropi (Karlov univerzitet u Pragu). Smatra se rajem za studente i svake godine primi oko 35.000 stranih studenata.

Svake godine univerziteti dodaju programe na engleskom, a školarine i životni troškovi ostaju niski, posebno u poređenju sa popularnijim studijskim destinacijama u Evropi.

© Rodrigo Ardilha from Unsplash/Zašto iću u Češku na master studije

1. Najbolje rangirani univerziteti

Neki od najboljih svetskih univerziteta nalaze se u Češkoj i ima ih na QS World Rankings 2020 i Times Higher Education Rankings 2020:

 1. Karlov univerzitet;
 2. Češki tehnički univerzitet u Pragu;
 3. Univerzitet Masarik;
 4. Univerzitet za hemiju i tehnologiju u Pragu;
 5. Univerzitet Palacky Olomouc.

2. Niske školarine i životni troškovi u Češkoj

Za programe na javnim univerzitetima koji se predaju na češkom jeziku se ne plaća školarina a za programe koji se predaju na engleskom, prosečna školarina na javnim univerzitetima može se kretati između 0 i 20.110 EUR godišnje, u zavisnosti od univerziteta i specijalizacije. Cena školarine je ista i za studente iz EU/EAA i za ostale.

Životni troškovi su vrlo niski u poređenju sa većinom zemalja zapadne Evrope. U proseku studenti potroše između 315 i 675 EUR mesečno na sve troškove, uključujući smeštaj, hranu, prevoz i društvene aktivnosti.

3. Jednostavan proces prijave

Proces prijave na češkim univerzitetima je lak i jednostavan. Zainteresovani student će morati da sledi sledeće korake:

 1. Popunite onlajn obrazac za prijavu na veb stranici univerziteta;
 2. Platite prijavnu taksu (oko 20 EUR za programe na češkom i 50 EUR za programe na engleskom);
 3. Idite na prijemni ispit (ako je potreban).

Na primer, ekonomski/poslovni univerziteti traže ispite iz matematike i češkog/engleskog jezika. Iako se ispiti održavaju u ustanovama, neki univerziteti prihvataju međunarodne sertifikate iz engleskog jezika i/ili međunarodne ispite poput SAT-a.

4. Predavanja i ocenjivanje na češkim univerzitetima

Univerziteti u Češkoj prate bolonjski sistem, a kako je država deo EU, koriste Evropski sistem prenosa bodova (ECTS) ili sistem kompatibilan sa ECTS. Dakle, studentima iz svakog studijskog područja dodeljuje se određeni broj namenjenih bodova.

Vrste bodovanja uključuju kombinaciju sledećeg:

 1. Krediti,
 2. Ocenjeni bodovi (ocena kako je student uspeo da ispuni uslove),
 3. Usmeni/pismeni ispit.

Nastava na češkim univerzitetima uključuje predavanja, seminare, vežbe, laboratorijski i praktični rad. Prisustvo na predavanjima određuje svaki univerzitet posebno, ali uglavnom je učešće na seminarima obavezno.

© 2TM d.o.o. po materijalima sajta www.mastersportal.com

Konsultacije specialista

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х