Branko Meh gost Senata Alma Mater

Na Senatu Alma Mater, ki ga vodi prof. dr. Ludvik Toplak, je v petek, 12. julija 2019, senatorje počastil kot poseben gost predsednik Obrtne zbornice Slovenije gospod Branko Meh. Na senatu je gospod Meh sodeloval pri razpravi o relevanci izobraževanja visokošolskih študijskih programov.

Dana je bila pobuda, da se s strateškimi partnerji oblikuje skupni programski svet, ki bi bil posebno posvetovalno delovno telo glede relevance, racionalizacije in kakovosti izobraževanja za resnične potrebe gospodarstva, institucij družbenega standarda in družinskega podjetništva. V izvedbo programa vključevalo bi tudi komeptetentne strokovnjaki iz prakse.

Vir: almamater.si