Brezplačni pripravljalni tečaji za vpis v program medijske produkcije

Brezplačni pripravljalni tečaji so namenjeni vsem bodočim študentom, ki bodo do 18. marca 2020 oddali prvo prijavo za vpis v študijski program Medijska produkcija Višje strokovne šole Academia Maribor.

Cilj tečajev je priprava multimedijskih izdelkov za uspešno opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, ki je vpisni pogoj v študijski program. Udeleženec tečaja se lahko udeleži enega, dveh ali vseh treh tečajev.

Primarno je tečaj namenjen tistim, ki niste ali ne boste končali srednješolskega izobraževanja s področja grafičnega oblikovanja, oblikovanja ter medijske produkcije (medijski tehniki). Tečaj ni obvezen, ga pa vsem brez izkušenj s področja medijske produkcije priporočamo.

Vir: academia.si